Konsultacije

Poslijepodnevni termin za konsultacije za roditelje je  svake prve srijede u mjesecu, u terminu od 17,00 do 18,00 sati, kada roditelji mogu doći na konsultacije sa razrednikom i ostalim predmetnim nastavnicima.

Pojedinačni termini za konsultacije važe za ostale sedmice u mjesecu. 

Termini za školsku 2018/19. godinu, navedeni su u tabeli ispod.
  

 

 

Prezime i ime nastavnika

Predmet/i

Termin

dan/vrijeme

1.        

Ahmatović  Selma

Razredna nastava

Četvrtak, 10,45-11,30

2.        

Ahmetspahić-Beganović Nedžma

Engleski jezik

Petak 11,35-12,20 Logavina

Utorak 11,35-12,20 Sedrenik

3.        

Babić Dževad

Tjelesni i zd.odg.

Ponedjeljak 14,00-15,00

4.        

Bajramović Edisa

Tehnička k./Informatika

Srijeda 12,25-12,55

5.        

Balićevac Enisa

BHS jezik

Srijeda 11,30-12,15

6.        

Bećirović Nedina

Matematika

Srijeda 11,45-12,15

7.        

Begić Nihada

Tehnička k./Infor.

Ponedjeljak 12,30-13,00

8.        

Biščević Samra

Razredna nastava

Utorak 10,00-10,30

9.        

Bogunić Azra

Biologija

Petak 10,10-10,40

10.    

Borić Elvira

Razredna nastava

Srijeda 10,45-11,30

11.    

Borovina Lamija

Njemački jezik

Petak 10,45-11,30

12.    

Bučo Rasiha

Razredna nastava

Srijeda 12,30-13,00

13.    

Čomor Edina

Biologija

Ponedjeljak 11,00-11,30 

14.    

Dajanović Aida

Razredna nastava

Utorak 11,30-12,20

15.    

Dudo Hasena

Hemija

Četvrtak 13,15-14,00

16.    

Điver Suada

Razredna nastava

Četvrtak, 10,45-11,30

17.    

Fakić Ešrefa

Vjeronauka

Petak 10,45-11,30

18.    

Fazlić Amra

BHS jezik

Srijeda 10,00-10,45

19.    

Hadžiabdić Narcis

Geograf/Histor.

Srijeda 12,25-12,55

20.    

Hamzić Đenana

Razredna nastava

Srijeda 10,45-11,30

21.    

Kadrić Rasim

Fizika/Matemat.

Petak 12,25-12,55

22.    

Lepenica Edina

Razredna nastava

Srijeda 11,35-12,20

23.    

Memić Arijana

Matematika

Četvrtak 11,35-12,20

24.    

Merdžanović Sejda

Razredna nastava

Ponedjeljak 11,30-12,20

25.    

Misira Amina

Razredna nastava

Utorak, 9,45-10,30

26.    

Mujan Emina

Razredna nastava

Četvrtak, 10,45-11,30

27.    

Musakadić Sadžida

Engleski jezik

Srijeda 8,50-9,30

28.    

Mušanović Lejla

Razredna nastava

Utorak 12,25-13,00

29.    

Omerović Selma

Razredna nastava

Četvrtak 11,35-12,20

30.    

Popara Vragović Nejra

Razredna nastava

Četvrtak 12,30-13,20

31.    

Popović Branka

Muzička k./ ZŽS/D.

Ponedjeljak 9,45-10,15

32.    

Smailbegović Emina

Biologija

Srijeda 8,50-9,35

33.    

Suša Anita

Historija

Petak 9,40-10,25

34.    

Šipilović Tarik

Likovna k.

Srijeda 12,25-12,55

35.    

Trgo Dalila

Razredna nastava

Srijeda 12,25-13,10


Showing 0 items
New Column
Sort 
 
New Column
Showing 0 items
Comments