Vijeće roditelja


Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.
Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.  Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Prava i obaveze Vijeća roditelja, definisane su članom 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju:
Član 100.
Škola ima vijeće roditelja koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika/učenica iz svakog odjeljenja.
Vijeće roditelja bira predsjednika/predsjednicu većinom glasova vijeća roditelja, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.
Opće aktivnosti vijeća roditelja su:
  • promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
  • prezentiranje stavova roditelja učenika/učenica školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
  • podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
  • obavještavanje školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu školskog odbora ili druge zainteresiranestrane,
  • predlaganje predstavnika roditelja za člana školskog odbora,
  • učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
  • razvijanje komunikacije i odnosa između učenika/ učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
  • poboljšanje uvjeta rada škole,druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.
  
Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2017/18.g.

 

Razred

 

Prezime i ime

I-1

Zvizdić  Sibela

I-2

Ćurčić Fuad

I-3

Kurtović Alisa

I-4

Alihodžić Šefik

II-1

Mašić Sanja

II-2

Mrguda Ersin

III-1

Kanlić Nermin

III-2

Hubić Lejla

III-3

Osmanović Anis

IV-1

Drinjaković Emina

IV-2

Alihodžić Kemal

IV-3

Smajli Nejla

V-1

Haverić Elma

V-2

Muhović Senida

V-3

Balagić Remzija

VI-1

Mulaosmanović Amela

VI-2

Parla Dijana

VII-1

Kurbegović Arnesa

VII-2

Đonko Ajla

VIII-1

Mirvić Danijela

VIII-2

Tihić Kemal

IX-1

Mutevelić Amira

ĉ
Admin Admin,
Mar 30, 2017, 2:04 AM
Comments