Lična karta škole

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovina - Kanton Sarajevo - Općina Stari Grad

Javna ustanova Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija"

Logavina 52,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

tel: +387 (33) 238-151; +387 (33) 447-246; fax: +387 (33) 238-151; skola@osmmbsa.edu.ba

Područna škola Sedrenik
tel: +387 (33) 574-350; fax: +387 (33) 232-007


Glavna zgrada

Lokacija na Sedreniku

Subpages (2): Historija Školski odbor
Comments