Školski odbor

Školski Odbor čine
1. Emina Hadžiavdagić, predstavnik Ministarstva
1. Nihada Begić, predstavnik uposlenika
2. Emina Mujan, predstavnik uposlenika
3. Fuad Ćurčić, predstavnik roditelja
4. Diadema Avdagić, predstavniik roditelja
5. Amela Idrizbegović, predstavnik roditelja
6. Mensud Handžić, predstavnik Općine Stari Grad.

Comments