Nastava‎ > ‎

Sekcije

Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" organizuje brojne sekcije. Za više informacija o svakoj sekciji koristite tabelu u prilogu. 
Showing 29 items
Naziv sekcijeNastavnikTerminViše informacija - web
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Naziv sekcijeNastavnikTerminViše informacija - web
Bibliotekarska sekcija Enida Krehić petak 13,10-13,55 Biblioteka 
Dramska sekcija (niži r.-Sedrenik) Amina Šljivo srijeda 14,15-15,00  
Dramsko-recitatorska (VI-IX) Amra Fazlić utorak 13,15-14,00 Dramsko - recitatorska sekcija 
Ekološka sekcija Điver Suada i Lepenica Edina  petak 14,15-15,05 Ekološka (Sedrenik) 
Fudbalska sekcija (VI-IX) Dževad Babić ponedjeljak 13,10-14,40 Fudbalska 
Geografsko-historijska sekcija “Upoznajmo našu domovinu” Narcis Hadžiabdić ponedjeljak 13,15-14,00 Geografsko-historijska 
Google for Education Administrator uvijek Google for Education 
Hemijska sekcija Anisa Sivac utorak 12,25-13,15 Hemijska 
Hor Branka Popović četvrtak 13,30-14,15 Hor (Logavina) 
Hor (Sedrenik) Lejla Mušanović srijeda 13,35-12,20 Hor (Sedrenik) 
Informatička sekcija Amel Habibović srijeda 13,15-14,00  
"Jezik je bogatstvo" Enisa Balićevac utorak 13,15-14,00 BHS IX razred 
Likovna sekcija  Emina Mujan četvrtak 11.35- 12,20 Likovna II-IV ( Logavina ) 
Likovna sekcija I-IV (Sedrenik) Trgo Dalila srijeda 11,35-12,20 Likovna (Sedrenik) 
Likovna sekcija (V-IX) Senad Begić ponedjeljak 13,15-14,00 Likovna sekcija 
Mali hor (Logavina) Rasiha Bučo ponedjeljak 11,35-12,20 Malih hor 
Mali kreativci (Sedrenik) Đenana Hamzić srijeda 11,35-12,20 Mali kreativci (Sedrenik) 
Matematička sekcija Elvira Borić ponedjeljak 12,25-13,10 Matematička (niži r.) 
Matematička sekcija (niži) Sejda Merdžanović srijeda 11,35-12,20 Matematička 
Odbojkaška sekcija /Ž/ Dževad Babić srijeda 13,10-14,40 Košarkaška 
Plesna (ritmička) sekcija (II-IV) Nejra Popara Vragović srijeda 11,35-12,20 Plesno -ritmička (Logavina) 
Plesna (ritmička) sekcija - Sedrenik Emina Šabaredžović srijeda 11,30-12,20 Plesno-ritmička (Sedrenik) 
Prva pomoć Emina Smailbegović ponedjeljak 13,10-14,00 Prva pomoć 
Recitatorska sekcija Samra Biščević ponedjeljak 10,45-11,30 Recitatorska 
Sekcija arapskog pisma (Logavina) Omer Begić ponedjeljak 12,25-13,10 Arapsko pismo (Logavina) 
Sekcija arapskog pisma (Sedrenik) Omer Begić utorak 12,25-13,10 Arapsko pismo (Sedrenik) 
Sekcija engleskog jezika Nedžma Ahmetspahić Beganović srijeda 12,25-13,10 Engleski 
Sekcija tehničke kulture Nihada Begić utorak 13,15-14,00 Tehnička 
Školska saobraćajna patrola Nihada Begić srijeda 12,20-13,10 Saobraćajna patrola 
Showing 29 items
Comments