Nastava‎ > ‎

Sekcije

Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" organizuje brojne sekcije. Za više informacija o svakoj sekciji koristite tabelu u prilogu. 
Showing 31 items
Naziv sekcijeNastavnikTerminViše informacija - web
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Naziv sekcijeNastavnikTerminViše informacija - web
Biblioteka Enida Krehić  Biblioteka 
Dodatna nastava, IX razred (Engleski jezik) Sadžida Musakadić četvrtak 13,15-14,00  
Dodatna (Vjeronauka) Ešrefa Fakić utorak, 13,15-14,00  
Dramsko-plesna sekcija, Sedrenik Amina Misira petak 16,00-16,45  
Dramsko-recitatorska sekcija, niži razredi, Logavina Elvira Borić i Aida Dajanović utorak 11,35-12,20 Dramsko-recitatorska, Logavina 
Dramsko-recitatorska (VI-IX) Melisa Klačar četvrtak 13,15-14,00 Dramsko - recitatorska sekcija 
Ekološka sekcija Điver Suada   četvrtak 11,35-12,20 Ekološka (Sedrenik) 
Eko sekcija Samra Biščević ponedjeljak 11,35-12,20 Eko sekcija-Logavina 
English club-Sedrenik Amela S. Puškar ponedjeljak 11,35-12,20  
Fudbalska sekcija (VI-IX) i odbojkaška sekcija Dževad Babić ponedjeljak 13,15-15,00 Fudbalska 
Geografsko-historijska sekcija “Upoznajmo našu domovinu” Narcis Hadžiabdić srijeda 13,15-14,00 Geografsko-historijska 
Google for Education Administrator uvijek Google for Education 
Hor Branka Popović ponedjeljak 13,15-14,00 Hor (Logavina) 
Informatička sekcija Edisa Bajramović ponedjeljak 12,25-13,10 (online)  
Likovna sekcija Jasmina Karasalihović utorak 11,35-12,20  
Likovna sekcija Sejda Merdžanović  ponedjeljak 11,35-12,20  
Likovna sekcija Edina Lepenica ponedjeljak 16,00-16,45  
Likovna sekcija (Sedrenik) Trgo Dalila srijeda 11,35-12,20 Likovna (Sedrenik) 
Likovna sekcija (V-IX) Senad Begić petak 13,10-13,55 Likovna sekcija 
Ljubitelji prirode Lejla Mušanović srijeda 11,35-12,20 Ljubitelji prirode 
Mali hor (Logavina) Rasiha Bučo ponedjeljak 11,35-12,20 Mali hor (Logavina) 
Mali hor (Sedrenik) Đenana Hamzić utorak 11,35-12,20 Mali hor (Sedrenik) 
Mali hor za IV razred i ostale učenike  Rasiha Bučo ponedjeljak 11,35-12,20  
Plesna sekcija (Logavina) Nejra Popara Vragović ponedjeljak 10,45-11,30 Plesna sekcija (Logavina) 
Prva pomoć Emina Smailbegović srijeda 13,15-14,00 Prva pomoć 
Recitatorsko-dramska sekcija (niži r.-Sedrenik) Amra Lukačević četvrtak 11,35-12,20  
Ritmika i ples Sanela Ćeleš petak 11,35-12,20  
Robotika Edisa Bajramović četvrtak 12,25-13,10  
Sekcija bosanskog jezika i književnosti Enisa Balićevac srijeda 13,15-14,00 BHS IX razred 
Sekcija engleskog jezika Nedžma Ahmetspahić Beganović petak 12,25-13,10 Engleski 
Tehnička sekcija Nihada Begić utorak 12,25-14,00 Tehnička 
Showing 31 items
Comments