Nastava‎ > ‎Sekcije‎ > ‎

Geografsko-historijska

GEOGRAFSKO-HISTORIJSKA SEKCIJA

 ̋ Upoznajmo našu domovinu ̋

Pored najobimnijeg pedagoškog rada u redovnoj nastavi, značajnu ulogu u odgojno-obrazovnom procesu imaju vannastavne aktivnosti. Poseban vid vannastavnih aktivnosti jesu sekcije. Jedna od sekcija koje egzistiraju u našoj školi je Geografsko-historijska sekcija  ̋Upoznajmo našu  domovinu ̋. Cilj ove sekcije je razvoj ličnosti djeteta te kvalitetno korištenje slobodnog vremena. Geografija je nauka o raznolikostima površine Zemlje, odnosno nauka koja proučava prirodne pojave i uzajamne odnose između čovjeka i njegove sredine. Sama definicija nam govori koliko je geografija bitna u životu jednog čovjeka. Iz tog razloga, pri obrazovanju jednog učenika, veoma je važno veliku pažnju pokloniti njegovom geografskom opismenjavanju. Geografija i Historija proučavaju prošlost i prostornu stvarnost zavičajne, domovinske, ali i šire globalne zajednice, koja je prostorno i vremenski udaljena. U našoj školi je kao aktivan vid učenja zastupljena i Nastava u prirodnoj sredini, koja ima za cilj vizuelno približiti učenicima materiju o kojoj uče, a čije je geslo  ̋upoznaj domovinu da bi je više volio". Nastava u prirodnoj sredini se izvodi na teritoriji Bosne i Hercegovine, a akcenat je na prirodnim ljepotama, starim gradovima, kulturno-historijskim spomenicima i drugim  ̋pečatima ̋ naše domovine. 

Pored Nastave u prirodnoj sredini članovi Geografsko-historijske sekcije izrađuju različite multimedijalne projekte te aktivno učestvuju u obilježavanju značajnih datuma za našu domovinu i školu. Također, aktivno učestvuju u izradi raznih panoa geografskog i historijskog sadržaja, koji krase kabinet geografije i historije, hol i hodnike škole. Dio članova sekcije se svake godine intenzivno sprema za takmičenje iz geografije.

Obrazovni ciljevi
 • upoznati učenike sa porijeklom imena Bosne i Hercegovine, njenim geografskim položajem i utjecajem istog na integracije Bosne i Hercegovine u savremene 
 • upoznati učenike sa historijsko-teritorijalnim razvojem naše države, granicama i 
 • upoznati učenike sa prirodno-geografskim obilježjima Bosne i Hercegovine sa akcentom na određene prirodne fenomene kojima obiluje naša država;
 • upoznati učenike sa društveno-geografskim obilježjima naše države sa akcentom na kulturno-historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine koje predstavlja naše pravo malo 
Odgojni ciljevi
 • razvijati ljubav prema svojoj domovini;
 • razvijati privrženost prema svojoj domovini jer narod bez domovine je narod bez jasno istaknutog identiteta;
 • razvijati poštivanje prema drugim narodima i kulturama;
 • Bosna i Hercegovina je nedjeljiva i samo kao takva opstaje u sferi svih današnjih političkih previranja;
 • razvijati pravilan odnos prema prirodnoj sredini;
 • očuvanje kulturno-historijskih spomenika koji predstavljaju  ̋ličnu kartu ̋ prošlosti 
 • cijeniti život i ne činiti ništa što bi ga ugrozilo.
Funkcionalni ciljevi
 • učenici će kroz ovu tematiku steći saznanja o tome kako je BiH prošla trnovit put od nastanka do današnjih dana čime bi se u svijest učenika trebali ugraditi još veće poštivanje i ljubav prema vlastitoj domovini;
 • razvijati kod učenika samoinicijativu i snalažljivost te sposobnost promatranja i čitanja geografskih i historijskih karata; 
 • navođenje učenika da logički donose zaključke;
 • razvijati sposobnost određivanja dobrih i loših strana geografskog položaja te bitnih činilaca koji određuju regionalnu pripadnost; 
 • učenici će logičnim putem zaključiti i spoznati osnovne geološko-geomorfološke karakteristike teritorija Bosne i Hercegovine; 
 • učenici će pamtiti geografske činjenice vezane za reljef BiH na osnovu geografske karte gdje su znaci i boje na geografskoj karti u svijesti učenika  ̋pomoć ̋ za  stvaranje konkretne geografske slike određenog prostora.
Narcis Hadžiabdić
Comments