Nastava‎ > ‎Sekcije‎ > ‎

Ritmicka sekcija (Sedrenik)

Plesnu sekciju pohađa 26 učenika, od 1. do 3. razreda. Sekciju pohađa 23 djevojčice i 3 dječaka. Muziku za koreografije biramo zajednički te zajedno osmišljavamo kostime za nastup. Sekcija se održava četvrtkom od 10:40 – 11:30h. Cilj je ove sekcije je da djeca prepoznaju i usvoje osnovne elemente plesa i plesnih vještina, da mogu memorisati i ponoviti plesne fraze, prepoznati, razlikovati i reprodukovati plesne pokrete i prezentovati vlastiti ples drugima. Cilj sekcije je također rekreacija i zabava za djecu, oslobađanje straha prilikom javnih nastupa, jačanje samopouzdanja učenika...

Sve aktivnosti se ostvaruju prema planu i programu. Kontinuirano se prati njih rad kroz vježbe, koreografije i nastupe.  Radi se na fizičkoj kondiciji, gipkosti tijela, zatezanju mičića, ponašanje na sceni itd. 

Plesna područja kojim se bavimo su: Show dance, hip – hop, zumba, salsa... 

Struktura časa se sastoji od :
  • laganog zagrijavanja tijela
  • pokazivanje novih pokreta
  • pokušaj reprodukcije pokreta
  • rad na usavršavanju pokreta
  • rad u grupama
  • rad u paru
  • samostalan rad
  • ponavljanje koreografije.
Rukovodilac sekcije: Emina Besirevic
ą
Admin Admin,
Jul 7, 2015, 2:47 AM
Comments