Nastava‎ > ‎

Spisak udžbenika

UDŽBENICI KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

 

 

I razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Maštalica I i II-radni udžbenik

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

2.

Matematika-radni udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Moja okolina-radni udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Muzička kultura-radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Likovna kultura-radni udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Vjeronauka-udžbenik

Ibrahim Begović

„El –Kalem“  Sarajevo

7.

Engleski jezik: First friends 1 class book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

8.

Engleski jezik: First friends 1 activity book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

 

 

 

II razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Muzička kultura -udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

2.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Moja okolina-radna sveska

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Čitanka -Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

7.

Nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

8.

Vjeronauka-udžbenik

Muamer Tinjak

„El- Kalem“ Sarajevo

9.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Napomena: Naknadno ćemo objaviti  autora, izdavača i naziv udžbenika Engleskog jezika za drugi

                      razred devetogodišnjeg školovanja.

 

 

 

 

 

III razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Family and  friends 1-class book

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

2.

Engleski jezik: Family and  friends 1-workbook

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

3.

Čitanka

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina –radna sveska

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

11.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

IV razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: English Adventure 2-pupil's book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: English Adventure 2-activity book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Čitanka - Boja sreće

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Boja sreće-nastavni list

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina-radna sveska

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL- Kalem“  Sarajevo

11.

Likovna  kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

V razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

3.

Društvo-udžbenik

Amira Idrizović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

4.

Priroda-udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Engleski jezik: English adventure 3-pupil's book

Izabella Hearn i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

6.

Engleski jezik: English adventure 3-activity book

Izabella Hearn

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

7.

Vjeronauka-udžbenik

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El- Kalem“ Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

9.

Matematika –radna sveska

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

10.

Kultura življenja -udžbenik

Subhija Kapić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Osnove tehnike-udžbenik

 

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

12.

Osnove tehnike

dnevnik rada

 

Ešref  Korjenić, Nijaz Brajlović,

Suada Numić, Nusret Ahmetović

„Svjetlost“  Sarajevo

13.

Muzička kultura-udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Likovna kultura -udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Challenges 1

student's book

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajev,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: Challenges 1

workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

4.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul  i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

5.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

6.

Njemački jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

7.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla

10.

Čitanka

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“  Tuzla

12.

Muzička kultura-udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla

13.

Likovna kultura -udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“  Sarajevo

15.

Tehnička kultura-udžbenik

 

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

16.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII razred

R. broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Grupa autora

„Sezam“  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Elvira Ćemalović i Edita Kevro

„Bosanska riječ“  Tuzla

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

4.

 

Engleski jezik: Challenges 2-student's book

 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

 

5.

 

Engleski jezik: Challenges 2- workbook

 

 

Liz Kilbey

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

6.

Njemački  jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

7.

Njemački  jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

8.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

9.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

10.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica,   „Nam“  Tuzla

11.

Likovna kultura-udžbenik

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

13.

 

Tehnička kultura udžbenik

 

Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

 

„Bosanska riječ“  Tuzla

14.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

15.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

16.

Vjeronauka-udžbenik

Šefko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“  Sarajevo

17.

Fizika-udžbenik

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

18.

Fizika-zbirka zadataka

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

VIII razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka  „Svezame, otvori se!“

Grupa autora

“Sezam”  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Arif Zolić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

5.

Geografija-udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

6.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica, „Nam“  Tuzla

7.

Tehnička kultura udžbenik

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

8.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Likovna kultura udžbenik

Admir Mujkić

Sarajevo Publishing“  Sarajevo

11.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Engleski jezik:

Challenges 3 -student's book

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik

Challenges 3- workbook

 

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

14.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

15.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

17.

Fizika-zbirka zadataka

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

 

18.

 

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

 

„El-Kalem“ Sarajevo

19.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

IX razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“  Zenica,  „Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Amela Begić i Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

5.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

6.

Geografija -udžbenik

Greta Župančić

„Dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura udžbenik

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

8.

Tehnička kultura dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla, „Vrijeme“  Zenica

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Muzička kultura udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

11.

Likovna kultura udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Engleski jezik: Challenges 4-student's book

Asmir Mešić, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik: Challenges 4-workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

14.

Njemački jezik

udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

17.

Fizika-zbirka zadataka

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

18.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“  Sarajevo

19.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

         Udžbenici koji će se koristiti u školskoj 2016/17. godini


Razred

Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora

Izdavačka kuća

I

 

B/H/S jezik i književnost

 

Početnica-radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Bahrudin Kurtagić, Ismeta Tunović

 

„Svjetlost“  Sarajevo

 

 

Matematika

 

Matematika -radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

 

Eldina Dizdar

 

„Bosanska knjiga“

Sarajevo

 

 

Moja okolina

 

Moja okolina-radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Samira Lugavić, Mediha Pašić

 

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

 

Muzička/Glazbena kultura

 

Muzička/Glazbena kultura

radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

 

Esad Šuman

 

 

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

 

 

Likovna kultura

 

Likovna kultura-radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

 

Maja Hrvanović, Indira Jaranović

 

 

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

 

Vjeronauka

 

Radni udžbenik za 1. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Ibrahim Begović

 

„El-Kalem“  Sarajevo

II

B/H/S jezik i književnost

Čitanka „Leptir i cvijet“ udžbenik za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Nastavni list uz Čitanku za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

 

Matematika

Matematika-udžbenik  za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Matematika

Matematika-radna sveska  za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“   Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina-udžbenik za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Samira Lugavić i Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina-radna sveska za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Samira Lugavić i Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 2. razred devetogodišnje osnovne škole

Muamer Tinjak

„El-Kalem“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

B/H/S jezik i književnost

Čitanka-udžbenik  za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Azra Verlašević

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Radna sveska uz Čitanku za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Azra Verlašević

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

Matematika

Matematika-udžbenik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Matematika

Matematika-radna sveska za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina-udžbenik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“    Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina-radna sveska za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

 

Engleski jezik

Family and Friends 1 class book za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo, „Oxford University Press“

 

Engleski jezik

Family and Friends 1

workbook za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo, „Oxford University Press“

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Esad Šuman

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

 

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Indira Jaranović

„Bosanska knjiga“         Sarajevo

 

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

IV

B/H/S jezik i književnost

Čitanka „Boja sreće“

udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Nastavni listovi uz Čitanku za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ Sarajevo

 

Matematika

Matematika-udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“

Sarajevo

 

Matematika

Matematika-radna sveska za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“

Sarajevo

Moja okolina

Moja okolina-udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

Samira Lugavić

„Bosanska knjiga“

Engleski jezik

English Adventure 2 pupil's book za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

Engleski jezik

English Adventure 2 activity book za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“

Sarajevo

 

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 4. razred devetogodišnje osnovne škole

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL-Kalem“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

B/H/S jezik i književnost

Čitanka-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Almira Hadžihrustić

„Klet“  Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Naš jezik-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Zdravka Zekić, Željko Ivanković i Muhidin Džanko

„Bosanska riječ“    Sarajevo

 

Matematika

Matematika-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

 

Matematika

Matematika-radna sveska za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

 

Priroda

Priroda-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

 

Društvo

Društvo-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

 

Engleski jezik

English Adventure 3 pupil's book za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Izabella Hearn i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

Engleski jezik

English Adventure 3

activity book za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Izabella Hearn

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

Osnove tehnike

Osnove tehnike udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

 

Osnove tehnike

 

Osnove tehnike dnevnik rada

Ešref  Korjenić, Nijaz Brajlović, Suada Numić, Nusret Ahmetović

„Svjetlost“  Sarajevo

 

Kultura življenja

Kultura življenja udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Subhija Kapić

„Bosanska riječ“  Tuzla

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 5. razred devetogodišnje osnovne škole

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El-Kalem“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

B/H/S jezik i književnost

Čitanka-udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“  Tuzla

B/H/S jezik i književnost

Naš jezik-udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“  Tuzla

 

Matematika

Matematika-udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

Engleski jezik

Challenges 1-student's book za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

Engleski jezik

Challenges 1-workbook za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

Njemački jezik

Njemački jezik udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

 

Njemački jezik

Njemački jezik-radna sveska za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

Tehnička kultura

Tehnička kultura dnevnik rada za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

Informatika

Informatika-udžbenik  za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

 

Geografija/Zemljopis

Geografija/Zemljopis

udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Izeta Tumbul  i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

 

Historija/Povijest

Historija/Povijest  udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla

 

Biologija

Biologija-udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla

 

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

B/H/S jezik i književnost

Čitanka-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Grupa autora

„Sezam“  Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Bosanski jezik-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Elvira Ćemalović i Edita Kevro

„Bosanska riječ“  Tuzla

Matematika

Matematika-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

Engleski jezik

 

 

Challenges 2-student's book za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

 

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

 

Engleski jezik

Challenges 2-workbook za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Liz Kilbey

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

 

Njemački jezik

Njemački jezik udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

 

Njemački jezik

Njemački jezik-radna sveska za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

„Bosanska riječ“  Tuzla

Tehnička kultura

Tehnička kultura dnevnik rada za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Informatika

Informatika-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Geografija/Zemljopis

Geografija/Zemljopis

udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

Historija/Povijest

Historija/Povijest udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica,   „Nam“  Tuzla

Biologija

Biologija-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura za 7. razred devetogodišnje osnovne škole udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Fizika

Fizika-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Fizika

Fizika-zbirka zadataka za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“  Sarajevo

VIII

B/H/S jezik i književnost

Čitanka  „Svezame, otvori se!“ udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Grupa autora

“Sezam”  Sarajevo

B/H/S jezik i književnost

Bosanski jezik-udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Matematika

Matematika-udžbenik  za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Arif Zolić i Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Engleski jezik

Challenges 3-student's book za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo „Pearson-Longman“

 

Engleski jezik

Challenges 3-workbook za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo „Pearson-Longman“

 

Njemački jezik

Njemački jezik udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik-radna sveska za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura dnevnik rada za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Informatika

Informatika-udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Geografija/Zemljopis

Geografija/Zemljopis

udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“   Sarajevo

Historija/Povijest

Historija/Povijest-udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica, „Nam“  Tuzla

Biologija

Biologija-udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Fizika

Fizika-udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

Fizika

Fizika-zbirka zadataka za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Admir Mujkić

Sarajevo Publishing“   Sarajevo

Hemija/Kemija

Hemija/Kemija udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 8. razred devetogodišnje osnovne škole

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

B/H/S jezik i književnost

Čitanka-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“  Zenica,  „Nam“  Tuzla

B/H/S jezik i književnost

 

 

Naš jezik-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

 

Matematika

Matematika-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“   Sarajevo

 

Engleski jezik

 

Challenges 4-student's book za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Asmir Mešić, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

„Buybook“  Sarajevo „Pearson-Longman“

 

Engleski jezik

Challenges 4-workbook za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo „Pearson-Longman“

Njemački jezik

Njemački jezik udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

Njemački jezik

Njemački jezik-radna sveska za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

Tehnička kultura

Tehnička kultura udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

Tehnička kultura

Tehnička kultura dnevnik rada za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

Informatika

Informatika-udžbenik  za 7. razred devetogodišnje osnovne škole

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

Geografija/Zemljopis

Geografija/Zemljopis

udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Greta Župančić

„Dječija knjiga“  Sarajevo

Historija/Povijest

Historija/Povijest  udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

Biologija

Biologija-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Amela Begić i Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

Muzička/Glazbena kultura

Muzička/Glazbena kultura- udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

Fizika

Fizika-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

Fizika

Fizika-zbirka zadataka za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

Likovna kultura

Likovna kultura udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Hemija/Kemija

Hemija/Kemija udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

Vjeronauka

Vjeronauka-udžbenik za 9. razred devetogodišnje osnovne škole

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“  Sarajevo

                     

 


UDŽBENICI KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2015/2016.GODINI

I razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Početnica-radni udžbenik

Bahrudin Kurtagić, Ismeta Tunović

„Svjetlost“  Sarajevo

2.

Matematika-radni udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Moja okolina-radni udžbenik

Samira Lugavić, Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

4.

Muzička kultura-radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Likovna kultura-radni udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Vjeronauka-udžbenik

Ibrahim Begović

„El -Kalem“  Sarajevo

 

II razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Muzička kultura -udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

2.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Moja okolina-udžbenik

 Samira Lugavić i Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

5.

Moja okolina-radna sveska

Samira Lugavić i Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

6.

Čitanka -Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

7.

Nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

8.

 Vjeronauka-udžbenik

Muamer Tinjak

„El- Kalem“ Sarajevo

9.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

III razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Family and  friends 1-class book

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

2.

Engleski jezik: Family and  friends 1-workbook

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

3.

Čitanka-Žubor radosti

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Čitam, znam i stvaram nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

8.

Moja okolina –radna sveska

Mediha Pašić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović i Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

11.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

IV razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: English Adventure 2-pupil's book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: English Adventure 2-activity book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Čitanka - Boja sreće

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Boja sreće-nastavni list

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Samira Lugavić

„Bosanska knjiga“  Tuzla

8.

Moja okolina-radna sveska

Samira Lugavić

„Bosanska knjiga“  Tuzla

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL- Kalem“  Sarajevo

11.

Likovna  kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Napomena:  Po uputi stručne savjetnice za engleski jezik, te zainteresiranosti nastavnika da koriste udžbenik English Adventure 2, kao i činjenici da se isti godinama koristi u Školi,  na spisak smo stavili taj udžbenik  iako nije na spisku odobrenih udžbenika. Početkom školske 2014/2015.godine smo naknadno dobili uputu stručne savjetnice za engleski jezik  na  sastanku Stručnog aktiva, kao i pismenu odluku o upotrebi udžbenika, ali iz školske 2008/2009.godine.

U slučaju da se ne može koristiti gore navedeni udžbenik, dostavljamo alternativni udžbenik:

 

1.

Reach for the stars 4-udžbenik

Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“ Zenica

2.

Reach for the Stars 4-radna sveska

Magdalena Novak, Jožica Nuč, Danica Š. Novosel

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“ Zenica

 

V razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka „Svezame, otvori se!“

Grupa autora

„Sezam“  Sarajevo

2.

Naš jezik-udžbenik

Zdravka Zekić, Željko Ivanković i Muhidin Džanko

„Bosanska riječ“  Sarajevo

3.

Društvo-udžbenik

Amira Idrizović

„Vrijeme“  Zenica, „Nam“ Tuzla

4.

Priroda-udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Engleski jezik: English Adventure 3-pupil's book

Izabella Hearn i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

6.

Engleski jezik: English Adventure 3-activity book

Izabella Hearn

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

7.

Vjeronauka-udžbenik

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El- Kalem“ Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

9.

Matematika –radna sveska

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

10.

Kultura življenja -udžbenik

Subhija Kapić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Osnove tehnike-udžbenik

 

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

12.

Osnove tehnike

dnevnik rada

 

Ešref  Korjenić, Nijaz Brajlović,

Suada Numić, Nusret Ahmetović

„Svjetlost“  Sarajevo

13.

Muzička kultura-udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Likovna kultura -udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo


VI razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Challenges 1

student's book

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: Challenges 1

workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Informatika-udžbenik 

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

4.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul  i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

5.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

6.

Njemački jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

7.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla

10.

Čitanka

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“  Tuzla

12.

Muzička kultura-udžbenik 

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla

13.

Likovna kultura -udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“  Sarajevo

15.

Tehnička kultura-udžbenik

 

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

16.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla


VII razred

R. broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Grupa autora

„Sezam“  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Elvira Ćemalović i Edita Kevro

„Bosanska riječ“  Tuzla

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

 „Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

4.

 

Engleski jezik: Challenges 2-student's book

 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

 

5.

 

Engleski jezik: Challenges 2- workbook

 

 

Liz Kilbey

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

6.

Njemački  jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

 „Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

7.

Njemački  jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

8.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

9.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

10.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica,   „Nam“  Tuzla

11.

Likovna kultura-udžbenik

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

13.

 

Tehnička kultura udžbenik

 

 Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

 

„Bosanska riječ“  Tuzla

14.

Tehnička kultura

dnevnik rada

 Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

15.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

16.

Vjeronauka-udžbenik

Šefko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“  Sarajevo

17.

Fizika-udžbenik

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

18.

Fizika-zbirka zadataka

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo


VIII razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka  „Svezame, otvori se!“

Grupa autora

“Sezam”  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik 

Aleksandra Junuzović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Matematika-zbirka zadataka 

Aleksandra Junuzović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

6.

Geografija-udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

7.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica, „Nam“  Tuzla

8.

Tehnička kultura udžbenik

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

10.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

11.

Likovna kultura udžbenik

Admir Mujkić

 “Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

13.

Engleski jezik:

Challenges 3 -student's book

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

14.

Engleski jezik

Challenges 3- workbook

 

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

15.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

16.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

17.

Fizika-udžbenik

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

18.

Fizika-zbirka zadataka

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

19.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“ Sarajevo

20.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo


IX razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“  Zenica,  „Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić

 „Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Amela Begić i Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

5.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

 „Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica 

6.

Geografija -udžbenik

Greta Župančić

„Nova dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura udžbenik

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

 „Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

8.

Tehnička kultura dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

 „Nam“  Tuzla, „Vrijeme“  Zenica

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Muzička kultura udžbenik

Refik Hodžić

 „Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

11.

Likovna kultura udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Engleski jezik: Challenges 4-student's book

Asmir Mešić, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik: Challenges 4-workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

14.

Njemački jezik

udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

17.

Fizika-zbirka zadataka

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

18.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“  Sarajevo

19.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

LITERATURA KOJU KORISTI NASTAVNO OSOBLJE U NASTAVI           

REDNI BROJ

LITERATURA

AUTOR

IZDAVAČ

RAZRED

 

1.

Metodika nastave čitanja i pisanja

Zehra Hubijar

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

I

2.

Priručnik uz Početnicu

Ismeta Tunović

„Svjetlost“  Sarajevo

I

 

3.

Priručnik za nastavnike uz Čitanku za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Hazema Ništović

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

III

 

4.

Priručnik za nastavnike uz Moju okolinu  za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Zijad Numić,

Zineta Šahinpašić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

III

 

5.

Muzička/Glazbena kultura priručnik za 3. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Selma Ferović

 

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

III

6.

Matematika-priručnik za nastavnike

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

IV

7.

Moja okolina-priručnik za nastavnike

Samira Lugavić

„Bosanska knjiga“  Tuzla

IV

8.

Muzička kultura-priručnik za nastavnike

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

IV

 

9.

Priručnik za nastavnike uz Prirodu 5. razred

Zijad Numić,

Naida Vidović

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

V

10.

Priručnik za nastavnike uz Društvo 5. razred

Arifa Isaković, Greta Župančić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

V

 

 

11.

Metodički priručnik za nastavnike uz Osnove tehnike za 5. razred devetogodišnje osnovne škole i Tehničku kulturu za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

 

 

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

 

 

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“

Sarajevo

 

 

V i VI

 

12.

Metodički priručnik za nastavu Tehničke kulture u 7. razredu devetogodišnje osnovne škole

Milan Cvijetinović,

Sulejman Ljubović

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“

Sarajevo

VII

 

13.

Priručnik za nastavnike uz Biologiju za 6. i 7. razred devetogodišnje osnovne škole

 

Naida Vidović

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

VI i VII

 

14.

Priručnik za nastavnike uz Biologiju za 8.  razred devetogodišnje osnovne škole

Zijad Numić,

Naida Vidović

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ 

Sarajevo

 

VIII

 

15.

Priručnik za nastavnike uz Matematiku za 6. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“

Sarajevo

 

VI

 

16.

Priručnik za nastavnike  uz Matematiku za  7. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“

Sarajevo

 

VII

 

17.

Priručnik za nastavnike  uz Matematiku za  8. razred devetogodišnje osnovne škole

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“

Sarajevo

 

VIII

18.

Hemija-radna sveska

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

VIII

19.

Hemija-radna sveska

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

IX

20.

Engleski jezik: Family and friends 1-teacher's book

Jullie Penn

„Šahinpašić“  Sarajevo, „Oxford University Press“

III

21.

Engleski jezik: English adventure 2-teacher's book

Anne Worrall

Richard Northcott

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

IV

22.

Engleski jezik: English adventure 3-teacher's book

Izabella Hearn,

Pat Mugglestone

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

V

23.

Engleski jezik: Challenges 1 teacher's handbook

Patricia Mugglestone

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

VI

24.

Engleski jezik: Challenges 2 teacher's handbook

Patricia Mugglestone

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

VII

25.

Engleski jezik: Challenges 3 teacher's handbook

Patricia Mugglestone

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

VIII

26.

Engleski jezik: Challenges 4 teacher's handbook

Patricia Mugglestone

„Buybook“  Sarajevo, „Pearson-Longman“

IX

 

 

Comments