Nastava‎ > ‎

Kalendar takmičenja

KALENDAR TAKMIČENJA, SMOTRI I DRUGIH MANIFESTACIJA UČENIKA
OSNOVNIH ŠKOLA, U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Kalendar takmičenja, smotri i drugih manifestacija u organizaciji i učešću  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo/Prosvjetno-pedagoškog zavoda za školsku 2017/2018. godinu

 

A K T I V N O S T

 

N I V O   T A K M I Č E NJ A

 

R.Br.

 

PREDMET/SMOTRA/

MANIFESTACIJA

 

 

OPĆINSKI

 

KANTONALNI

 

FEDERALNI

 

DRŽAVNI

 

SVJETSKI

Osnovna škola

Srednja

škola

Osnovna škola

Srednja škola

Osnovna škola

Srednja škola

 

 

 

  1.

 

Matematika

 

9.3.2018.

 

-

20.3.2018.

VII razred

21.3.2018.

VIII i IX raz.

6.3.2018.

I i III raz.

7.3.2018.

II i IV raz.

Prema terminu organizatora

(april 2018.)

 

24.3.2018.

Prema terminu organizatora

Prema terminu organizatora

 

2.

 

Fizika

 

28.3.2018.

 

-

 

19.4.2018.

 

 

17.3.2018.

 

12.5.2018.

 

21.4.2018.

Prema terminu organizatora

Prema

terminu organizatora

 

3.

 

Informatika

 

 

22.3.2018.

 

 

-

 

26.4.2018.

 

19.4.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4.

 

Engleski jezik

(prvi strani jezik)

 

-

 

-

 

25.4.2018.

 

18.4.2018.

Prema terminu organizatora

 

-

 

-

 

-

 

5.

 

Njemački jezik

(drugi strani jezik)

 

-

 

-

 

19.3.2018.

 

12.3.2018.

 

-

 

-

 

13.4.2018.

 

15.-28.7.2018.

 

6.

 

Francuski jezik

(drugi strani jezik)

 

-

 

-

 

-

 

27.3.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7.

 

Turski jezik

 

 

-

 

 

-

 

15.5.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

8.

 

 

Geografija

 

15.3.2018.

IX razred

 

-

 

29.3.2018.

 

10.5.2018.

 

-

 

-

 

-

Prema terminu organizatora

9.

Pružanje prve pomoći

CRVENI KRIŽ

17.3.2018.

Općina Centar,  Vogošća,  Stari Grad,  Hadžići,  

 Ilijaš

 

24.3.2018.

Općine Novo Sarajevo, Novi Grad,  Ilidža,

Trnovo

17.3.2018.

Općina   Vogošća,  Stari Grad,  Hadžići,   Ilijaš

 

24.3.2018.

Općine Cenar, Novo Sarajevo, Novi Grad,  Ilidža 

5.5. 2018.

5.5. 2018.

-

-

-

-

10.

Vjeronauka

/Vjeronauk

-

-

13.3.2018.

IX razred 15.3.2018.

VIII razred

 

8.3.2018.

 

7. REGIONALNO –SARAJEVSKO MUFTIJSTVO

 

VIII i IX raz.

31.3.2018.

7. REGIONALNO –SARAJEVSKO MUFTIJSTVO

 

I raz.

31.3.2018.

12.5.2018.

OŠ i SŠ

 

20.6.2018.

 

11.

Civitas

„Projekat građanin“

 

14.4.2018.

Općine:

Centar

Novi Grad

Ilidža

Ilijaš

 

21.4.2018.

Općine:

Novo Sarajevo

Stari grad

Hadžići

Vogošća

14.4.2018.

Općine:

Centar

Novi Grad

Ilidža

Ilijaš

 

21.4.2018.

Općine:

Novo Sarajevo

Stari grad

Hadžići

Vogošća

 

28.4.2018.

28.4.2018.

-

-

-

-

12.

Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva

 

12.4.2018.

 

-

 

11.5.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

13.

Festival skupnog muziciranja 2018. (hor-orkestar)

 

-

 

-

 

27.04.2018.

 

20.04.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

14.

Srednja muzička škola

Osnovne muzičke škole

-Kamerni ansambl

-Orkestar

 

-

 

-

 

10.04.- 12.04. 2018.

 

-

 

16-20.04. 2018.

Travnik i

N.Travnik

 

16-20.04. 2018.

Travnik i

N.Travnik

 

 

-

 

-

17.

Saobraćajna tamičenja (OŠ)

 

-

 

-

 

 

19.5.2018.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

18.

Upozoravanje

na mine

 

02.11.2017.-11.11.2017.

 

 

 

 

-

 

18.11.2017.

 

 

 

-

Prema terminu organizatora

 

-

Prema terminu organizatora

 

-

19.

Sport

Prema

 terminu organizatora

Prema

 terminu organizatora

Prema terminu organizatora

Prema

 terminu organizatora

Prema terminu organizatora

Prema terminu organizatora

Prema terminu organizatora

Prema terminu organizatora

20.

Mladi voljenom gradu

 

 

 

4.4.2018.

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Kalendar takmičenja će biti dostavljen organizatorima takmičenja na višem nivou radi usaglašavanja termina.

Termini takmičenja viših nivoa će biti naknadno dostavljeni.

Sarajevo, 20.12.2017.                                                                                                                                                                                                                        


Comments