Rad škole‎ > ‎

Obavještenja


Turnir-ženski fudbal

posted Nov 14, 2019, 3:01 AM by Enida Krehić

U subotu, 16.11.2019. godine u 13,00 sati u školi "Edhem Mulabdić " će se održati prvi turnir u ženskom fudbalu osnovnih škola Općine Stari Grad. 
Sretno svim učesnicima-takmičarima!


Edukacija za roditelje

posted Nov 6, 2019, 2:20 AM by Enida Krehić

 U srijedu, 13.11.2019. godine  u 17,30 sati će se realizovati edukacije za roditelje u našoj školi (matičnoj zgradi i područnoj školi na Sedreniku).

Logavina 52, matična zgrada, tema je "Uticaj vršnjaka u pubertetu i adolescenciji".
Područna škola na Sedreniku, Sedrenik 106, tema je "Uticaj vršnjaka kroz odrastanje".

Pozivamo sve roditelje da prisustvuju ovim edukacijama!

     

Projekat "Note za djecu"

posted Nov 6, 2019, 2:04 AM by Enida Krehić   [ updated Nov 6, 2019, 2:05 AM ]

Općina Stari Grad najavljuje novi projekat "Note za djecu" u sklopu kojeg će se realizovati besplatne muzičke radionice u trajanju od šest mjeseci. Više informacija možete pročitati na linku.

Projekat utopljavanja objekta naše škole

posted Oct 29, 2019, 3:49 AM by Enida Krehić   [ updated Oct 29, 2019, 3:50 AM ]


U našoj školi se realizuje projekat utopljavanja objekta pod nazivom "Zeleni ekonomski razvoj". Detalje možete pročitati na linku dolje.

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9120

Svjetski dan učitelja-izmjena nastavnog kalendara

posted Oct 3, 2019, 1:50 AM by Enida Krehić

Obavještavaju se učenici i roditelji da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade izmijenilo nastavni kalendar, te da u petak, 4.10.2019. godine, zbog obilježavanja Svjetskog dana učitelja neće biti nastave.

Produženi boravak će raditi u periodu od 7,30 do 17,00 sati.

 

Prosvjetnim radnicima u Kantonu Sarajevo želimo sretan Dan učitelja!

KALENDAR PISMENIH PROVJERA ZA ŠKOLSKU 2019/20. GODINU

posted Sep 19, 2019, 3:21 AM by Ajla Muharemović

Kalendar pismenih provjera za školsku 2019/20. godinu možete pogledati u dokumentu ispod.

Novi naslovi u biblioteci

posted Sep 19, 2019, 1:36 AM by Enida Krehić


  ZA NASTAVNIKE I RODITELJE:

 

1.           Orhan Pamuk: Dževdet-beg i sinovi

2.       Edin Krehić: Znaš li Nunu Montiljo?

3.       Paulo Coelho: Peta gora

4.       Emir Solaković: Kako ostati mlad

5.       Emir Suljagić: Razglednica iz groba

6.       Hazim Akmadžić: Gazi Husrev-beg

7.      Halit Ertugrul: Povratak

8.      Halit Ertugrul: U potrazi za sobom

9.      Halit Ertugrul: Srodna srca

10.   En-Džejna Hujdur: Svakodnevnica

 

Pokloni za učenike prvih razreda

posted Sep 4, 2019, 3:09 AM by Enida Krehić   [ updated Sep 18, 2019, 4:24 AM ]

Naši najmlađi učenici dobili poklone od Općine Stari Grad za uspješan početak školovanja. 

Više informacija možete pročitati na web stranici Općine.

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=8938

POČETAK NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI

posted Aug 26, 2019, 5:00 AM by Ajla Muharemović   [ updated Aug 27, 2019, 10:18 AM ]

OBAVJEŠTENJE 

Ø Početak nastave u školskoj 2019/20. godini je u ponedjeljak, 2. septembra 2019. godine. 

Ø U školskoj 2019/20. nastava počinje u 8,00 sati (I smjena) za razrede:

Ø U centralnoj školi (Logavina): I, II, III, IV, te VI, VII, VIII i IX razred;

Ø U područnoj školi (Sedrenik): I, II, III i IV razred

Ø Peti ( V ) razred (Logavina i Sedrenik) će nastavu imati u međusmjeni, a raspored će dobiti od razrednika.


        Raspored aktivnosti za prvi dan nastave – ponedjeljak, 2. septembar       


Ø Učenici od II-IX razreda će doći u 8,00 sati na nastavu (centralna i područna škola)

Ø Učenici će imati prvi čas sa svojim razrednikom, a naredne časove prema rasporedu koji će dobiti.

Ø Svi učenici koji polaze u prvi ( I ) razred trebaju doći samo na priredbu koja će se održati u školi na Sedreniku, 2. septembra u 11,00 sati.

Ø Produženi boravak će raditi od utorka, 3. septembra (Logavina i Sedrenik), radno vrijeme od 10,30 do 17,00 sati.

 

Želimo vam sretan i uspješan početak nastave u novoj školskoj godini!

 

                                                                                                                     Direktorica škole                                                                                                      

                                                                                                                        Emina Mujan

Upis u prvi razred za školsku 2019/20. godinu

posted Aug 3, 2019, 3:35 AM by Ajla Muharemović   [ updated Aug 3, 2019, 3:39 AM ]

 


Broj: 11-271/19
Sarajevo, 1.8.2019. godine

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


                                                                       

                         Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine KS¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u  prvi ( I ) razred  osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu, u augustovskom upisnom roku.

                          Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja su do 1. marta 2019. godine navršila 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se  izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života. 

                          

          Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu augustu 2019. godine, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati  u sekretarijatu Škole. Upis djece koja pripadaju područnoj školi na Sedreniku, osim u centralnom objektu Škole, vršiće se svakim radnim danom  od 08,00 do 13,oo sati u  područnoj školi  na Sedreniku.


                                  Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

                                 -Izvod iz matične knjige rođenih,

                                 -Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

                                 -Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

       U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije           roditelji/staratelji dužni dostaviti i ovaj dokument.


     Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju ovoj Školi su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma,  Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvijetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice), Ramića banja, Alije Nametka,  Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvijetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

JU OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" SARAJEVO       

               

1-10 of 86