Rad škole‎ > ‎

Obavještenja


Odigrano IV kolo košarkaške lige škola Starog Grada

posted Apr 24, 2018, 2:00 AM by Ajla Muharemović

U subotu 21.04.2018, odigrano je IV kolo, lige Općine Stari Grad u košarci.

Odigrane su tri zvanične utakmice u okviru IV kola lige Općine Stari Grad i to:


  1. OŠ“ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“ - OŠ“EDHEM MULABDIĆ“  - 26- 21;
  2. OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ - OŠ“ ŠEJH MUHAMED EF.HADŽIJAMAKOVIĆ“ – 15-25;
  3. OŠ“ SABURINA  - OŠ“VRHBOSNA – 19-17;  

 

Da naši mali minibasketaši vole košarku, ovaj put smo svi zajedno dokazali na Hridu. Prelijepo vrijeme, otvoreni mobilni košarkaški teren, žičare iznad nas, igra, zabava, druženje i dobra atmosfera su obilježile ovaj dan. OŠ“ Muhamed Šejh ef.Hadžijamaković“ je bila centar košarkaških zbivanja u Općini Stari Grad.

Treneri KK BBY-Stari Grad: Beganović Adis, Begić Armin, Šahinović Armin, Smajlović Semir i Pašić Azra, birali su najtalentovanije košarkaše i košarkašice, tako da smo se ovom prilikom odlučili da proglasimo najtalentovanije igrače kola i MVP-ija kola.MVP igrači su na poklon dobili medalju, sa logom kluba i lige Općine Stari Grad.

Najtalentovniji igrači kola : Kirlić Afan (OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“), Grbo Izet  (OŠ“Hamdija Kreševljaković“), Mušović Lamija (OŠ“Saburina“), Kurtanović Amar (OŠ“Edhem Mulabdić“), Gurda Ajnur (OŠ“Vrhbosna“) i Hajdarević Irhad (OŠ“ Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković).

Vaš

KK BBY

                         

Prvo mjesto na takmičenju iz Prve pomoći

posted Mar 20, 2018, 4:08 AM by Ajla Muharemović

17. marta održano je općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz Prve pomoći, na kojem su takmičarke iz naše škole bile najbolje i osvojile 1. mjesto. U ekipi su bile: Nađa Hasanović, Hatidža Šeko, Ilma Zečević, Amina Salkić, Sara Balta i Lamija Karić. Ekipu je pripremala nastavnica Emina Smailbegović. Čestitamo ekipi na izuzetno uspješnom plasmanu.

Kantonalno takmičenje iz vjeronauke

posted Mar 20, 2018, 3:19 AM by Ajla Muharemović

Na kantonalnom takmičenju iz vjeronauke za IX razrede učestvovala je učenica Hatidža Šeko i osvojila 7. mjesto, a VIII razred predstavljala je Amina Salkić i osvojila 8. mjesto. Čestitamo učenicama i nastavnici Ešrefi Fakić.

Općinsko takmičenje iz geografije

posted Mar 20, 2018, 3:11 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 23, 2018, 2:38 AM ]

Na općinskom takmičenju iz geografije održanom 15.3. ekipa naše škole u sastavu: Hatidža Šeko, Ensar Junuz Čičić i Ilma Zubović, zauzela je 5. mjesto sa osvojenih 217 bodova. Pojedinačno najbolji plasman ostvarila je Hatidža Šeko sa osvojenih 84 boda i plasirala se na kantonalno takmičenje. Učenike je pripremao nastavnik Narcis Hadžiabdić.
              


Prvo mjesto na općinskom takmičenju iz matematike

posted Mar 15, 2018, 4:14 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 23, 2018, 2:39 AM ]

Na općinskom takmičenju iz matematike održanom 9. marta 2018., ekipa naše škole u ukupnom plasmanu osvojila je PRVO mjesto! Po razredima, ekipe VII, VIII i IX razreda zauzele su drugo mjesto. Takmičari su bili: Čengić Sara, Kadrić Faruk, Ćurovac Hana i Isović Emina (VII razred), Affan Dorić, Amina Salkić, Mirza Idrizbegović i Babić Amila (VIII razred), Hatidža Šeko, Ensar Čičić, Ilma Zubović, Talha Zlatar (IX razred). Čestitke svim takmičarima na izuzetno uspješnom plasmanu, kao i nastavnicima koji su ih pripremali: Nedini Bećirović i Kadrić Rasimu.
   
                                        

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

posted Mar 9, 2018, 4:53 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 9, 2018, 4:55 AM ]

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO

 

Broj: 99/18

Sarajevo, 9.3.2018. godine

 

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

      Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine KS¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu.

 

      Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2018. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev  roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

      Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2018. godine, a samo u izuzetnim opravdanim slučajevima u augustu, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati.

 

      Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

-Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije roditelji/staratlji dužni dostaviti i ovaj dokument.

 

      Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.

 

      Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvjetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju  područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvjetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

 

 

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO

Raspored pismenih provjera za II polugodište 2017/18.

posted Feb 2, 2018, 2:49 AM by Ajla Muharemović   [ updated Feb 2, 2018, 2:51 AM ]

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ___FEBRUAR___ šk.  2017/18. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

29.1.

U

30.1.

S

31.1.

Č

1.2.

P

2.2.

P

5.2.

U

6.2.

S

7.2.

Č

8.2.

P

9.2.

P

12.2.

U

13.2.

S

14.2.

Č

15.2.

P

16.2.

P

19.2.

U

20.2.

S

21.2.

Č

22.2.

P

23.2.

P

26.2.

U

27.2.

S

28.2.

Č

1.3.

P

2.3.

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O.

MM

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O.

MM

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.J.

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

M.O.

 

MM

E.J.

 

 

 

 

 

 

B.J.

3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

M.O.

 

MM

E.J.

 

 

 

 

 

 

B.J.

4-1

 

MM

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

M.O.

 

 

B.J.

 

 

 

MM

E.J.

B.J.

 

 

 

 

4-2

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

M.O.

 

B.J.

 

MM

 

B.J.

 

 

E.J.

 

 

B.J.

4-3

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

M.O.

 

 

B.J.

 

MM

 

B.J.

MM

 

 

E.J.

 

 

5-1

 

 

 

B.J.

LEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

PISM.

 

 

MM

 

NJEM

 

B.J.

 

DRU

 

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

PISM.

 

 

MM

 

NJEM

 

B.J.

 

 

 

MUZ

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

PISM.

 

 

MM

NJEM

 

 

 

E.J.

 

 

DRU

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

HIS

 

 

 

 

GEO

 

 

MM

NJEM

 

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

HIS

 

 

E.J.

 

GEO

 

 

MM

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

GEO

 

 

 

MM

NJEM

 

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

GEO

 

 

 

MM

 

NJEM

 

 

BIOL

8-1

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

B.J.

 

 

GEO

NJEM

HIS

 

 

 

FIZ

 

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

BIO

 

 

 

B.J.

 

 

GEO

 

HIS

 

NJEM

 

FIZ

 

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

 

 

HIS

E.J.

 

B.J.

 

GEO

 

MM

 

FIZ

 

 


RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ____MART______ šk.  2017/18. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

___

U

___

S

___

Č

1.3.

P

2.3.

P

5.3.

U

6.3.

S

7.3.

Č

8.3.

P

9.3.

P

12.3.

U

13.3.

S

14.3.

Č

15.3.

P

16.3.

P

19.3.

U

20.3.

S

21.3.

Č

22.3.

P

23.3.

P

26.3.

U

27.3.

S

28.3.

Č

29.3.

P

30.3.

2-1

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

M.O.

2-2

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

M.O.

3-1

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

 

 

 

 

E.J.

 

MM

 

 

3-2

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

B.J.

MM

 

 

 

 

 

 

E.J.

 

 

3-3

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O.

B.J.

MM

 

 

 

 

 

 

E.J.

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

M.O.

B.J.

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

E.J.

B.J.

 

 

 

MM

4-2

 

 

 

 

B.J.

 

 

M.O.

 

MM

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

B.J.

 

 

E.J.

 

MM

4-3

 

 

 

 

 

 

M.O.

B.J.

 

 

MM

 

 

 

 

 

MM

 

B.J.

 

 

E.J.

 

 

MM

5-1

 

 

 

 

 

MUZ

B.J.

 

 

 

 

E.J.

 

B.J.

 

PR

 

 

 

MM

 

 

B.J.

NJEM

 

5-2

 

 

 

 

MUZ

 

B.J.

 

DRU

 

 

 

E.J.

B.J.

 

 

PR

 

 

MM

 

 

B.J.

NJEM

 

5-3

 

 

 

 

MUZ

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

PR

 

 

MM

 

 

NJEM

E.J.

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

E.J.

GEO

 

 

BIO

 

 

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

NJEM

HIS

 

 

 

B.J.

 

E.J.

 

 

 

GEO

 

 

BIO

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

HIS

B.J.

 

 

 

 

FIZ

GEO

 

E.J.

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

7-2

 

 

 

 

BIOL

 

 

HIS

 

B.J.

 

 

FIZ

 

GEO

 

E.J.

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

HIS

 

 

 

 

E.J.

 

 

B.J.

HEM

NJEM

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

HIS

 

 

 

 

 

E.J.

 

B.J.

HEM

NJEM

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

HEM

 

 

BIO

 

NJEM

 

 

E.J.

 

HIS

 

 

B.J.

 

MM

 

GEO

 

 

                                                   RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ___APRIL______ šk.  2017/18. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

___

U

___

S

___

Č

___

P

___

P

9.4.

U

10.4.

S

11.4.

Č

12.4.

P

13.4.

P

16.4.

U

17.4.

S

18.4.

Č

19.4.

P

20.4.

P

23.4.

U

24.4.

S

25.4.

Č

26.4.

P

27.4.

P

30.4.

U

___

S

___

Č

___

P

__

2-1

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

MM

B.J.

 

 

 

E.J.

 

 

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

MM

E.J.

 

 

 

 

 

 

3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

MM

E.J.

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

M.O.

 

 

B.J.

 

 

MM

 

 

E.J.

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

MM

 

 

 

M.O.

 

E.J.

 

 

B.J.

 

 

 

 

4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

MM

E.J.

 

 

M.O.

 

 

B.J.

 

B.J.

 

 

 

 

5-1

 

 

 

 

 

 

 

DRU

B.J.

 

 

 

B.J.

NJEM

 

 

B.J.

 

MM

 

MUZ

 

 

 

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

DRU

 

 

 

 

B.J.

NJEM

 

B.J.

 

MM

 

 

 

 

 

 

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

DRU

 

NJEM

 

B.J.

 

 

B.J.

 

MM

 

 

 

 

 

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

 

B.J.

HIS

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

E.J.

 

 

B.J.

HIS

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

HIS

 

 

GEO

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

HIS

 

 

GEO

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

GEO

 

HIS

FIZ

 

 

 

MM

BIO

 

 

NJEM

 

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

GEO

 

HIS

FIZ

 

 

 

MM

BIO

 

 

NJEM

 

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

NJEM

 

 

E.J.

 

MM

 

HIS

 

GEO

 

 

 

 

 

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ____MAJ_______ šk.  2017/18. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

___

U

___

S

___

Č

3.5.

P

4.5.

P

7.5.

U

8.5.

S

9.5.

Č

10.5.

P

11.5.

P

14.5.

U

15.5.

S

16.5.

Č

17.5.

P

18.5.

P

21.5.

U

22.5.

S

23.5.

Č

24.5.

P

25.5.

P

28.5.

U

29.5.

S

30.5.

Č

31.5.

P

1.6.

2-1

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

M.O.

 

E.J.

MM

 

 

2-2

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

M.O.

 

E.J.

MM

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

E.J.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

3-2

 

 

 

MM

M.O.

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

M.O.

MM

 

E.J.

 

 

 

 

 

 

 

3-3

 

 

 

M.O.

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

 

 

M.O.

MM

 

E.J.

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

E.J.

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

4-2

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

M.O.

 

E.J.

 

 

MM

 

 

 

 

4-3

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

B.J.

 

 

M.O.

E.J.

 

 

 

MM

 

 

 

 

5-1

 

 

 

 

PR

 

LIK

 

B.J.

 

 

MM

 

 

 

 

 

B.J.

NJEM

 

 

 

DRU

 

M.K.

5-2

 

 

 

 

PR

 

 

 

B.J.

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

B.J.

NJEM

 

 

 

DRU

M.K.

5-3

 

 

 

 

PR

 

E.J.

 

B.J.

 

 

MM

 

 

 

 

 

NJEM

B.J.

 

 

 

 

E.J.

DRU

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

B.J.

 

HIS

 

 

B.J.

 

 

NJEM

 

 

E.J.

GEO

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

E.J.

B.J.

 

HIS

 

 

B.J.

NJEM

 

 

 

 

E.J.

GEO

 

 

7-1

 

 

 

MM

 

 

 

HIS

 

BIO

B.J.

 

 

 

GEO

B.J.

 

 

NJEM

 

 

E.J.

 

 

 

7-2

 

 

 

MM

 

 

 

HIS

 

BIO

B.J.

 

 

 

GEO

B.J.

 

 

NJEM

 

 

E.J.

 

 

 

8-1

 

 

 

 

GEO

 

B.J.

 

 

 

 

HIS

 

 

B.J.

NJEM

 

 

 

 

 

E.J.

 

 

GEO

8-2

 

 

 

 

GEO

 

B.J.

 

 

 

 

HIS

 

 

B.J.

NJEM

 

 

 

 

 

 

E.J.

 

GEO

9-1

 

 

 

 

E.J.

 

B.J.

FIZ

 

 

 

NJEM

 

 

B.J.

GEO

 

 

 

E.J.

FIZ

HIS

 

 

 

 Raspored pismenih provjera za JUNI u dokumentu ispod.


 

29.decembra - Online dan

posted Dec 26, 2017, 1:55 AM by Ajla Muharemović

U petak, 29. decembra 2017. bit će realizovan drugi Online dan u ovoj školskoj godini, dan kada se nastava odvija preko interneta. Prethodni put na ovakav način nastava je realizovana 21. novembra 2017. Slika sa izvještaja Google Apps svjedoči da je toga dana ostvarena komunikacija učenika i nastavnika sa preko 500 korištenih naloga u Google Classroom, a preko 25 000 mailova razmijenjeno ukupno koristeći ovaj Google servis.

Počela odbojkaška liga za učenice

posted Nov 3, 2017, 2:16 AM by Ajla Muharemović

Odbojkaška liga učenica osnovnih škola iz Starog Grada počela je u srijedu, 1. novembra. Utakmice će se igrati srijedom, ukupno pet kola, a sve utakmice će se odigravati u sali naše škole.

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZA I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

posted Oct 2, 2017, 3:11 AM by Ajla Muharemović   [ updated Oct 10, 2017, 1:38 AM ]

Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( I - IV razreda) za školsku 2017/18. g.

I polugodište

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

2-1

BHS

3

K

BHS

1, 4

K

MOJA OKOLINA

3

K

MOJA OKOLINA

1,4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

MATEMATIKA

4

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

K

BHS

4

K

ENGLESKI J.

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

5

K

2-2

BHS

3

K

BHS

1, 4

K

MATEMATIKA

3

K

MOJA OKOLINA

1,4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

BHS

5

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

K

 

 

 

ENGLESKI J.

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

5

K

3-1

MATEMATIKA

2

K

MATEMATIKA

1, 3

 

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

BHS        

3

K

MOJA OKOLINA

2

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

MOJA OKOLINA

3

K

BHS

3

K

 

 

 

BHS

5

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

3-2

MATEMATIKA

2

K

MATEMATIKA

1

K

MOJA OKOLINA

3

K

MATEMATIKA

4

K

BHS        

3

K

MOJA OKOLINA

2

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

4

K

BHS

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

K

3-3

MATEMATIKA

3

 

MATEMATIKA

1

K

MOJA OKOLINA

4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

3

 

MOJA OKOLINA

2, 3

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

5

K

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

K

4-1

MATEMATIKA

2, 4

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,4

K

BHS

2,5

K

BHS

4

KPi

MATEMATIKA

2, 3, 5

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

2, 4

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2

MATEMATIKA

2, 4

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,4

K

BHS

2,4

K

BHS

4

pismena

MATEMATIKA

1,2,4

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

2, 3

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

5

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3

MATEMATIKA

2, 3

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,5

K

BHS

2,4

K

BHS

4

pismena

MATEMATIKA

2,3,4

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

MOJA OKOLINA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( V - IX razreda) za školsku 2017/18. g.

I polugodište

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

 

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

5-1

 

BHS

3

pism.

PRIRODA

1

K

BHS

2, 4

lektira, pism.vj.

BHS

2, 5, 5

pism, diktat, K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

2 i 5

pismena,  K

PRIRODA

3

K

DRUŠTVO

2

K

MATEMATIKA

4

pism.pr.

MATEMATIKA

2

pism.pr.

ENGLESKI J.

3

diktat

MATEMATIKA

3

pism.pr.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

DRUŠTVO

4

K

NJEMAČKI J.

5

K

PRIRODA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

5-2

BHS

3

pism.

PRIRODA

1

K

PRIRODA

3

K

BHS

2, 5, 5

pism, diktat,K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

2 i 5

pismena,  K

ENGLESKI J.

3

diktat

DRUŠTVO

2

K

MATEMATIKA

4

pism.pr.

MATEMATIKA

2

pism.pr.

BHS

4

pism.vj.

MATEMATIKA

3

pism.pr.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

MUZIČKA K.

4

K

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

DRUŠTVO

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

PRIRODA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

NJEMAČKI J.

5

K

NJEMAČKI J.

4

pism.

5-3

MATEMATIKA

2

K

PRIRODA

1

K

PRIRODA

3

K

BHS

2, 3, 5

K, diktat, K

BHS

3

pism.

BHS

2, 5

pismena,  K

BHS

4

pism.vj.

DRUŠTVO

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

MATEMATIKA

1, 2

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

3

pism.pr.

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

NJEMAČKI J.

5

PISM.

 

 

 

DRUŠTVO

5

K

NJEMAČKI J.

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

 

 

 

PRIRODA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

 

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

1, 5

K

NJEMAČKI J.

2

pism.

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

BIOLOGIJA

2

K

BIOLOGIJA

2

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

MATEMATIKA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

 

 

 

GEOGRAFIJA

3

K

BHS

3

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

ENGLESKI J.

3

diktat

GEOGRAFIJA

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

4

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

5

K

6-2

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

1, 5

K

NJEMAČKI J.

2

pism.

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

BIOLOGIJA

2

K

BIOLOGIJA

2

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

MATEMATIKA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

3

K

BHS

3

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

ENGLESKI J.

3, 4

diktat, K

GEOGRAFIJA

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

4

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI J.

5

K

BHS

5

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

GEOGRAFIJA

3

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

HISTORIJA

2

K

BHS

3

K

MATEMATIKA

2

K

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

HISTORIJA

4

K

BHS

3

K

BHS

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

4, 5

K, PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

NJEMAČKI J.

4

PISM.

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

MATEMATIKA

5

PISM.

7-2

GEOGRAFIJA

3

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

HISTORIJA

2

K

BHS

3

K

MATEMATIKA

2

K

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

HISTORIJA

4

K

BHS

3

K

BHS

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

4, 5

K, PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

NJEMAČKI J.

4

PISM.

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

MATEMATIKA

5

PISM.

 

 

 

BIOLOGIJA

5

K

 

 

 

BIOLOGIJA

3

K

8-1

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

MATEMATIKA

2

K

NJEMAČKI J.

2

PISM.

NJEMAČKI J.

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

ENGLESKI J.

3

diktat

BHS

2, 5

PISM., K

HISTORIJA

4

K

GEOGRAFIJA

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

 

 

 

FIZIKA

3

K

BHS

4

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3