Rad škole‎ > ‎

Obavještenja


SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

posted Jul 10, 2018, 9:38 AM by Ajla Muharemović

UDŽBENICI KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

 

 

I razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Maštalica I i II-radni udžbenik

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

2.

Matematika-radni udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

3.

Moja okolina-radni udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

4.

Muzička kultura-radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

5.

Likovna kultura-radni udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6.

Vjeronauka-udžbenik

Ibrahim Begović

„El–Kalem“ Sarajevo

7.

Engleski jezik: First friends 1 class book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

8.

Engleski jezik: First friends 1 activity book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

 

 

 

II razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

2.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Čitanka-Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

5.

Vjeronauka-udžbenik

Muamer Tinjak

„El-Kalem“ Sarajevo

6.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Engleski jezik: First Friends 2 class book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

8.

Engleski jezik: First Friends 2 activity book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

III razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Family and  friends 1-class book

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

2.

Engleski jezik: Family and  friends 1-workbook

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

3.

Čitanka

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Vjeronauka-udžbenik

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

8.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

IV razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: English Adventure 2-pupil's book

Anne Worrall

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: English Adventure 2-activity book

Anne Worrall

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Čitanka - Boja sreće

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ Sarajevo

4.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

5.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

7.

Vjeronauka-udžbenik

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL-Kalem“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

3.

Društvo-udžbenik

Amira Idrizović

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

4.

Priroda-udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“ Sarajevo

5.

Engleski jezik: English Adventure 3-pupil's book

Izabella Hearn i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

6.

Engleski jezik: English Adventure 3-activity book

Izabella Hearn

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

7.

Vjeronauka-udžbenik

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El-Kalem“ Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Atija Fako

„Bosanska riječ“ Sarajevo

9.

Kultura življenja -udžbenik

Subhija Kapić

„Bosanska riječ“ Tuzla

10.

Osnove tehnike-udžbenik

 

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ Sarajevo

11.

Osnove tehnike

dnevnik rada

 

Ešref  Korjenić, Nijaz Brajlović,

Suada Numić, Nusret Ahmetović

 

„Svjetlost“ Sarajevo

12.

Muzička kultura-udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

13.

Likovna kultura -udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

14.

Njemački jezik za VI razred udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Challenges 1

student's book

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: Challenges 1

workbook

Amanda Maris

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

4.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul  i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“ Sarajevo

5.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

6.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

8.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“ Tuzla

9.

Čitanka

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“ Tuzla

10.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“ Tuzla

11.

Muzička kultura-udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

12.

Likovna kultura -udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

13.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“ Sarajevo

14.

Tehnička kultura-udžbenik

 

Esed Karić

„Bosanska riječ“ Tuzla

15.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Esed Karić

„Bosanska riječ“ Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII razred

R. broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Grupa autora

„Sezam“ Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Elvira Ćemalović i Edita Kevro

„Bosanska riječ“ Tuzla

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

4.

 

Engleski jezik: Challenges 2-student's book

 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

 

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

 

5.

 

Engleski jezik: Challenges 2- workbook

 

 

Liz Kilbey

 

„Buybook“ Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

6.

Njemački  jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

7.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“ Sarajevo

8.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“ Zenica,  „Nam“ Tuzla

10.

Likovna kultura-udžbenik

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

11.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

12.

 

Tehnička kultura udžbenik

 

Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

 

„Bosanska riječ“ Tuzla

13.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

14.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

15.

Vjeronauka-udžbenik

Šefko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

VIII razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka  „Svezame, otvori se!“

Grupa autora

“Sezam” Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Arif Zolić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

5.

Geografija-udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

6.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

7.

Tehnička kultura udžbenik

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

8.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

10.

Likovna kultura udžbenik

Admir Mujkić

Sarajevo Publishing“ Sarajevo

11.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

12.

Engleski jezik:

Challenges 3 -student's book

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik

Challenges 3- workbook

 

Amanda Maris

„Buybook“ Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

14.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

15.

Fizika-udžbenik

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

 

16.

 

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

 

„El-Kalem“ Sarajevo

17.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

IX razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“ Zenica,  „Nam“ Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Amela Begić i Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

5.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“ Tuzla,  „Vrijeme“ Zenica

6.

Geografija -udžbenik

Greta Župančić

„Dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura udžbenik

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“ Tuzla,  „Vrijeme“ Zenica

8.

Tehnička kultura dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“ Tuzla, „Vrijeme“ Zenica

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

10.

Muzička kultura udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla,  „Vrijeme“ Zenica

11.

Likovna kultura udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“ Sarajevo

12.

Engleski jezik: Challenges 4-student's book

Asmir Mešić, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

„Buybook“ Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik: Challenges 4-workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

14.

Njemački jezik

udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Fizika-udžbenik

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

16.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“  Sarajevo

17.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

Podjela knjižica

posted Jun 22, 2018, 9:37 AM by Ajla Muharemović

Podjela knjižica za učenike od I do VIII razreda bit će u srijedu, 27.6.2018. godine u 10,00 sati.

PODJELA SVJEDOČANSTAVA

posted Jun 22, 2018, 2:53 AM by Ajla Muharemović

Podjela svjedočanstava i uvjerenja o završenim razredima za učenike IX razreda bit će u ponedjeljak, 25.6.2018. godine, nakon održavanja svečanog defilea i manifestacije u organizaciji Općine Stari Grad.

POLAGANJE EKSTERNE MATURE ZA UČENIKE IX RAZREDA

posted Jun 19, 2018, 1:52 AM by Ajla Muharemović   [ updated Jun 19, 2018, 2:01 AM ]

Polaganje eksterne mature u školskoj 2017/18. godini za učenike IX razreda bit će prema sljedećem rasporedu:
Srijeda, 20.6. - u 12,00 sati - Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Četvrtak, 21.6. - u 10,00 sati - Engleski jezik
                            u 12,00 sati - Matematika

Predstavnici škole na Konferenciji "Nove tehnologije u obrazovanju" u Beogradu

posted Jun 13, 2018, 1:50 AM by Ajla Muharemović

Konferencija Nove tehnologije u obrazovanju održana je u Beogradu od 8. i 9.6.2018. u organizaciji British Council-a. Konferenciji su, pored ministra obrazovanja, Elvira Kazazovića, prisustvovali i mnogi prosvjetni radnici. Naši predstavnici bili su: Lejla Mušanović, Dalila Trgo i Fuad Ćurčić, a  govorili su o primjeni Google for Education platformi koju naša škola primjenjuje u posljednjih pet godina, kao i  tridesetak drugih škola. Učesnici su, pored samostalnih izlaganja, imali i zajednički panel na kojem su govorili o primjeni novih tehnologija u školama u Bosni i Hercegovini, te o prednostima, nedostacima i izazovima. 
      

III mjesto na takmičenju iz tehničke kulture

posted May 25, 2018, 2:28 AM by Ajla Muharemović

Općinsko takmičenje iz tehničke kulture održano je 17.aprila u OŠ "Vrhbosna". Ekipu naše škole činili su sljedeći učenici: Džinović Ebru (V razred), Mašić Hamza (VI razred), Koštrebić farah (VII razred), Poturković Amila i Bevrnja Hatidža (VIII razred) i Zubović Ilma (IX razred). U ukupnom plasmanu ekipa naše škole zauzela je III mjesto, a pojedinačni rezultati su: Zubović Ilma (II mjesto), Mašić Hamza (II mjesto) i Koštrebić Farah (III mjesto).

Odigrano IV kolo košarkaške lige škola Starog Grada

posted Apr 24, 2018, 2:00 AM by Ajla Muharemović

U subotu 21.04.2018, odigrano je IV kolo, lige Općine Stari Grad u košarci.

Odigrane su tri zvanične utakmice u okviru IV kola lige Općine Stari Grad i to:


  1. OŠ“ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“ - OŠ“EDHEM MULABDIĆ“  - 26- 21;
  2. OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ - OŠ“ ŠEJH MUHAMED EF.HADŽIJAMAKOVIĆ“ – 15-25;
  3. OŠ“ SABURINA  - OŠ“VRHBOSNA – 19-17;  

 

Da naši mali minibasketaši vole košarku, ovaj put smo svi zajedno dokazali na Hridu. Prelijepo vrijeme, otvoreni mobilni košarkaški teren, žičare iznad nas, igra, zabava, druženje i dobra atmosfera su obilježile ovaj dan. OŠ“ Muhamed Šejh ef.Hadžijamaković“ je bila centar košarkaških zbivanja u Općini Stari Grad.

Treneri KK BBY-Stari Grad: Beganović Adis, Begić Armin, Šahinović Armin, Smajlović Semir i Pašić Azra, birali su najtalentovanije košarkaše i košarkašice, tako da smo se ovom prilikom odlučili da proglasimo najtalentovanije igrače kola i MVP-ija kola.MVP igrači su na poklon dobili medalju, sa logom kluba i lige Općine Stari Grad.

Najtalentovniji igrači kola : Kirlić Afan (OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“), Grbo Izet  (OŠ“Hamdija Kreševljaković“), Mušović Lamija (OŠ“Saburina“), Kurtanović Amar (OŠ“Edhem Mulabdić“), Gurda Ajnur (OŠ“Vrhbosna“) i Hajdarević Irhad (OŠ“ Šejh Muhamed ef.Hadžijamaković).

Vaš

KK BBY

                         

Prvo mjesto na takmičenju iz Prve pomoći

posted Mar 20, 2018, 4:08 AM by Ajla Muharemović

17. marta održano je općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz Prve pomoći, na kojem su takmičarke iz naše škole bile najbolje i osvojile 1. mjesto. U ekipi su bile: Nađa Hasanović, Hatidža Šeko, Ilma Zečević, Amina Salkić, Sara Balta i Lamija Karić. Ekipu je pripremala nastavnica Emina Smailbegović. Čestitamo ekipi na izuzetno uspješnom plasmanu.

Kantonalno takmičenje iz vjeronauke

posted Mar 20, 2018, 3:19 AM by Ajla Muharemović

Na kantonalnom takmičenju iz vjeronauke za IX razrede učestvovala je učenica Hatidža Šeko i osvojila 7. mjesto, a VIII razred predstavljala je Amina Salkić i osvojila 8. mjesto. Čestitamo učenicama i nastavnici Ešrefi Fakić.

Općinsko takmičenje iz geografije

posted Mar 20, 2018, 3:11 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 23, 2018, 2:38 AM ]

Na općinskom takmičenju iz geografije održanom 15.3. ekipa naše škole u sastavu: Hatidža Šeko, Ensar Junuz Čičić i Ilma Zubović, zauzela je 5. mjesto sa osvojenih 217 bodova. Pojedinačno najbolji plasman ostvarila je Hatidža Šeko sa osvojenih 84 boda i plasirala se na kantonalno takmičenje. Učenike je pripremao nastavnik Narcis Hadžiabdić.
              


1-10 of 52