Rad škole‎ > ‎

Obavještenja


INTERNA EVALUACIJA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

posted Mar 14, 2019, 2:22 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 14, 2019, 2:23 AM ]

Interna evaluacija u osnovnoj školi će se provoditi u II, IV, V, VII i VIII razredu, i to u periodu od 25.3. do 27.3.2019. godine, u skladu sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.
Bit će realizovana u vrijeme drugog školskog časa, prema sljedećem rasporedu:

Drugi razred - 25.3.2019. - Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Četvrti razred - 25.3.2019. - Moja okolina
Peti razred - 26.3.2019. - Priroda
Sedmi razred - 26.3.2019. - Fizika
Osmi razred - 27.3.2019. - Hemija

Pitanja na testu će biti odabrana iz baze pitanja, koju možete preuzeti na linku:  


Upis u prvi razred školske 2019/20. godine

posted Mar 6, 2019, 2:43 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 6, 2019, 3:16 AM ]

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


                           Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine Kantona Sarajevo¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu.

              Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2019. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi                       upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti  samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

    Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2019. godine, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati.

 Djeca koja se, iz naročito opravdanih razloga, ne upišu u osnovnu školu u aprilu mjesecu, mogu se upisati u prvi (I) razred u toku mjeseca augusta 2019.godine.

                             

   Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

                             -    Izvod iz matične knjige rođenih,         

                             -    Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

                             -    Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored 

navedene dokumentacije roditelji/staratelji dužni predočiti i ovaj dokument.


                Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.


                              Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge 

Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Mula Mustafe Bašeskije, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, 

Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvjetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), 

Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

U sastavu Škole je područna škola Sedrenik.

    Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju  područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Sedrenik mali, 

    Cvjetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.
 

HUMANITARNI BAZAR 27.2.2019.

posted Feb 14, 2019, 4:09 AM by Ajla Muharemović

Vijeće roditelja OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", u saradnji sa učenicima i nastavnicima organizuje humanitarni bazar, koji će se održati u srijedu, 27.2.2019. godine od 17,00 do 18,00 sati u prostorijama škole, ulica Logavina 52. Tema bazara je "Bosna i Hercegovina - moja domovina".
Pozivaju se učenici i roditelji da se pridruže i podrže ovaj bazar, čiji prihod će biti namijenjen za užine učenika putem organizacije pomozi.ba i dijelom za nabavku knjiga u školsku biblioteku.

KALENDAR PISMENIH PROVJERA - II POLUGODIŠTE 2018/19.

posted Feb 14, 2019, 1:11 AM by Ajla Muharemović   [ updated Feb 25, 2019, 12:21 AM ]

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ___FEBRUAR___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

 

 

 

 

P

1.

P

4.

U

   5.

S

6.

Č

7.

P

8.

P

11.

U

12.

S

13.

Č

14.

   P

  15.

P

18.

U

19.

S

20.

Č

21.

P

22.

P

25.

U

26.

S

27.

Č

28.

 

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOS

 

 

 

 

MM

 

MO

 

 

 

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOS

 

 

 

 

MM

 

MO

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

MO

 

EJ

 

 

 

BHS

MM

 

 

 

4-3

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

MM

 

BHS

MO

 

EJ

 

 

 

BHS

MM

 

 

 

5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

EJ

 

 

 

 

NJEM

MM

 

 

DR

PR

 

5-2

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

EJ

BHS

 

MM

NJEM

 

 

 

DR

PRIR

 

 

5-3

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

EJ

BHS

 

MM

NJEM

 

 

 

DR

 

PRIR

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOS

 

MM

GEO

 

 

 

 

EJ

 

 

NJEM

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOS

 

EJ

GEO

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

 

 

NJEM

 

 

EJ

GEO

 

BHS

 

 

 

MM

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

NJEM

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

MM

EJ

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS

EJ

 

 

BOS

 

 

FIZ

 

 

 

GEO

 

 

NJEM

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS

EJ

 

 

 

BHS

 

FIZ

 

 

 

GEO

 

 

 

NJEM

 

9-1

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

 

EJ

BIOL

 

BHS

 

 

FIZ

HIS

 

GEO

 

MM

 

 

9-2

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

 

EJ

BIOL

 

BHS

 

 

FIZ

HIS

 

GEO

 

MM

 

 

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  __MART___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

 

 

 

 

P

1.

P

4.

U

   5.

S

6.

Č

7.

P

8.

P

11.

U

12.

S

13.

Č

14.

   P

  15.

P

18.

U

19.

S

20.

Č

21.

P

22.

P

25.

U

26.

S

27.

Č

28.

P

29.

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

MM

 

BHS

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

MM

 

BHS

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

MM

 

BHS

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

MM

 

BHS

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

BHS

 

 

 

 

MM

MO

 

 

BHS

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

MM

MO

 

 

BHS

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

EJ

MO

 

 

MM

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

 

 

MM

MO

4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

 

 

MM

MO

5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

MM

BHS

 

 

PRIR

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

EJ

 

 

 

MM

 

BHS

 

DR

PRIR

 

 

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

EJ

 

 

 

MM

 

BHS

 

DR

 

PRIR

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

GEO

 

EJ

 

 

 

 

HIS

6-2

 

 

 

 

 

 

BIOL

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

GEO

 

 

 

 

 

 

HIS

7-1

 

 

 

 

 

 

 

BIOL

 

 

 

 

 

HIS

EJ

GEO

FIZ

 

 

 

 

BHS

 

NJEM

 

7-2

 

 

 

 

 

 

HIS

BIOL

 

 

 

 

 

BHS

 

GEO

FIZ

 

 

EJ

 

 

 

NJEM

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

 

 

GEO

 

HIS

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

EJ

 

 

 

 

GEO

 

HIS

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

FIZ

 

 

GEO

EJ

 

 

BHS

 

HIS

MM

 

 

9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

FIZ

 

 

GEO

EJ

 

 

BHS

 

HIS

MM

 

 

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  __APRIL___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

1.

U

 2.

S

3.

Č

4.

P

5.

P

8.

U

   9.

S

10.

Č

11.

P

12.

P

15.

U

16.

S

17.

Č

18.

   P

  19.

P

22.

U

23.

S

24.

Č

25.

P

26.

P

29.

U

30.

 

 

 

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

BOS

 

 

 

BOS

 

 

MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

BOS

 

 

 

BOS

 

 

MO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

MO

EJ

 

 

 

 

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

EJ

 

MO

 

 

 

 

 

 

4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

EJ

 

MO

 

 

 

 

 

 

5-1

 

 

 

 

 

 

 

DR

BHS

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

BHS

EJ

 

 

 

 

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

NJEM

EJ

 

 

DR

PRIR

 

 

MM

 

 

 

 

 

5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

NJEM

EJ

 

 

 

DR

 

PRIR

MM

 

 

 

 

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

BHS

 

MM

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

HIS

 

 

 

 

 

EJ

MM

 

 

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS

BHS

 

 

 

 

 

 

EJ

 

MM

 

 

 

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

 

BIOL

FIZ

MM

BHS

 

 

 

HEM

 

 

GEO

 

 

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

BIOL

 

NJEM

 

FIZ

MM

BHS

 

 

 

 

HEM

 

 

GEO

 

 

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

BIOL

BHS

 

 

 

 

HEM

MM

 

GEO

 

 

 

 

 

9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJEM

BIOL

BHS

 

 

 

 

HEM

MM

 

GEO

 

 

 

 

 


RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA       MAJ___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

 

 

S

1.

Č

2.

P

3.

P

6.

U

   7.

S

8.

Č

9.

P

10.

P

13.

U

14.

S

15.

Č

16.

   P

  17.

P

20.

U

21.

S

22.

Č

23.

P

24.

P

27.

U

28.

S

29.

Č

30.

P

31.

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

EJ

 

 

BHS

 

 

MO

 

 

 

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

EJ

 

MO

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

EJ

 

BHS

 

 

MO

 

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

EJ

 

BHS

 

 

MO

 

 

 

 

 

 

3-1

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BOS

 

MO

 

 

 

MM

 

 

 

 

INF

3-2

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BOS

 

MO

 

 

 

MM

 

 

 

 

INF

4-1

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

MO

BHS

EJ

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

MO

 

 

EJ

 

 

 

 

BHS

 

MM

 

4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

MO

 

 

EJ

 

 

 

 

BHS

 

MM

 

5-1

 

 

 

 

 

 

OS.T.

 

 

OS.T.

 

 

 

 

MM

EJ

 

 

PRIR

 

 

 

BHS

MM

 

5-2

 

 

 

 

BHS

 

 

 

OS.T.

 

 

DR

MM

 

 

 

 

PRIR

EJ

 

 

 

MM

BHS

 

5-3

 

 

 

 

BHS

 

 

 

OS.T.

 

 

DR

MM

 

 

 

 

EJ

PRIR

 

 

 

MM

BHS

 

6-1

 

 

 

 

 

 

INF

 

 

 

 

 

BHS

 

MM

EJ

 

 

NJEM

 

GEO

 

 

 

HIS

6-2

 

 

 

 

 

 

INF

 

 

 

EJ

 

BHS

 

 

 

BIOL

 

NJEM

 

GEO

 

 

 

HIS

7-1

 

 

 

 

 

 


 GEO

NJEM

 

 

 

BHS

 

EJ

INF

 

 

BIOL

HIS

 

 

FIZ

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 


 GEO

NJEM

 

 

 

 

 

INF

 

 

BIOL

 

EJ

BHS

FIZ

 

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

EJ

 

 

BHS

T.K.

 

 

NJEM

 

 

EJ

GEO

 

 

 

 

FIZ

8-2

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

EJ

 

BIOL

T.K.

 

 

 

 

NJEM

 

EJ

GEO

BHS

 

 

 

FIZ

9-1

 

 

 

 

 

T.K.

HIS

BIOL

 

 

GEO

EJ

 

 

NJEM

FIZ

EJ

 

 

BHS

FIZ

HIS

 

MM

 

9-2

 

 

 

 

 

T.K.

HIS

BIOL

 

 

GEO

EJ

 

 

NJEM

FIZ

EJ

 

 

BHS

FIZ

HIS

 

MM

 

KALENDAR PISMENIH PROVJERA ZA MJESEC JUNI NALAZI SE U DOKUMENTU ISPOD. 


Organizovani odlazak na otvorenje EYOF-a 10.2.2019.

posted Feb 8, 2019, 5:01 AM by Ajla Muharemović

Učenici koji su se prijavili za odlazak na otvorenje EYOF-a, a čiji roditelji su potpisali saglasnost, trebaju doći u nedjelju, 10.2.2019. godine u 17,15 sati u ulicu Sutjeska, kod Druge gimnazije, odakle će u pratnji nastavnika krenuti prema stadionu Asim Ferhatović Hase.
Povratak učenika nakon završetka ceremonije predviđen je između 21,15 i 21,30 sati, na istom mjestu, gdje trebaju doći roditelji i preuzeti djecu.
Učenici se trebaju obući toplo i u skladu sa vremenskim prilikama, obzirom da je ceremonija na otvorenom. 

OBAVIJEST - NOVI TERMIN PODJELE UVJERENJA

posted Jan 16, 2019, 4:32 AM by Ajla Muharemović

Novi termin podjele UVJERENJA NA KRAJU PRVOG POLUGODIŠTA za sve učenike je u petak, 18. januara 2019. godine u 10,30 sati.

DO DALJNJEG ODGOĐENA PODJELA KNJIŽICA

posted Jan 14, 2019, 2:04 AM by Ajla Muharemović

Prema uputi Ministarstva koja je stigla školama dana 14.1.2019. godine, obustavljeno je izdavanje uvjerenja o uspjehu na kraju I polugodišta školske 2018/19. godine, te u skladu s tim odlaže se podjela knjižica u našoj školi koja je bila predviđena u srijedu, 16.1.2019.
O naknadnom datumu podjele knjižica za učenike bit će obavještenje na web stranici škole.

PODJELA KNJIŽICA

posted Jan 9, 2019, 12:00 AM by Ajla Muharemović

Podjela knjižica za sva odjeljenja održat će se u srijedu, 16. januara 2019. godine, u 10,00 sati.

Početak nastave u II polugodištu je u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine.

Uputstvo za kreiranje računa u sistemu e-dnevnik za roditelje

posted Nov 19, 2018, 12:26 AM by Ajla Muharemović

U dokumentu ispod nalazi se uputstvo za kreiranje računa za roditelje, kako bi mogli pristupiti e-dnevniku i imati uvid u ocjene.

KALENDAR PISMENIH PROVJERA 2018/19.

posted Sep 21, 2018, 1:37 AM by Ajla Muharemović   [ updated Sep 21, 2018, 3:55 AM ]

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ___SEPTEMBAR___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

3.9.

U

4.9.

S

5.9.

Č

6.9.

P

7.9.

P

10.9.

U

11.9.

S

12.

Č

13.

P

14.

P

17.

U

18.

S

19.

Č

20.

P

21.

P

24.

U

25.

S

26.

Č

27.

P

28.

 

 

 

 

 

2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

MO

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

BHS

 

 

 

 

MO

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

EJ

 

 

 

 

 

4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

EJ

MO

 

 

 

 

 

4-3

 

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

EJ

MO

 

 

 

 

 

5-1

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

5-2

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

PR

 

MM

 

 

 

 

 

5-3

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

PR

MM

 

 

 

 

 

6-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO    

BHS

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

 

6-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO    

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

7-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

NJEM

EJ

 

 

 

 

 

8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

   

 

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

9-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO

BIOL

 

 

MM

 

 

HIS

BHS

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO

BIOL

 

 

MM

 

BHS

HIS

 

 

 

 

 

 

 

 


RASPORED PISMENIH PROVJERA ZNANJA ZA  ___OKTOBAR___ šk.  2018/19. g.

 

Razred

I sedmica

II sedmica

III sedmica

IV sedmica

V sedmica

P

    1.

U

2.

S

3.

Č

4.

P

5.

P

8.

U

9.

S

10.

Č

11.

P

12.

P

15.

U

16.

S

17.

Č

18.

P

19.

P

22.

U

23.

S

24.

Č

25.

P

26.

P

29.

U

30.

S

31.

 

 

2-1

BHS

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

2-2

BHS

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

2-3

BHS

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

2-4

BHS

 

 

 

 

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

 

3-1

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

BHS

 

 

MO

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

3-2

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

BHS

 

 

MO

 

 

 

 

 

BHS

 

 

 

4-1

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

MM

MO

 

BHS

 

 

 

 

4-2

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

MM

MO

 

BHS

 

 

 

 

4-3

 

 

 

MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

 

 

 

MM

MO

 

BHS

 

 

 

 

5-1

EJ

NJEM

 

 

 

 

 

 

BHS

 

MM

 

 

PR

 

 

 

 

 

EJ

BHS

 

DR

 

 

5-2

NJEM

 

EJ

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

PR

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

DR

 

 

 

5-3

NJEM

 

EJ

 

 

 

 

 

 

BHS

MM

 

 

PR

 

 

 

 

EJ

 

BHS

DR

 

 

 

6-1

 

 

MM

 

 

 

 

GEO

 

 

 

 

 

 

 

EJ

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

6-2

 

 

MM

 

 

 

 

GEO

 

 

 

BIOL

 

 

EJ

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

7-1

BIOL

 

GEO

HIS

 

 

 

MM

 

 

GEO

 

 

 

EJ

 

 

BHS

 

 

 

 

 

 

 

7-2

BIOL

HIS

GEO

 

 

 

 

MM

 

 

GEO

 

 

 

 

BHS

 

EJ

 

 

 

 

 

 

 

8-1

 

HIS

MM

 

 

 

NJEM

 

 

 

 

 

 

 

FIZ

GEO

 

 

BHS

HIS

EJ

 

 

 

 

 

8-2

 

HIS

MM

 

 

 

 

NJEM

 

 

 

BIOL

 

 

FIZ

GEO

BHS

 

 

HIS

EJ

 

 

 

 

 

9-1

 

 

 

MM

 

 

HIS

 

 

 

 

EJ

 

 

GEO

 

NJEM

 

 

BHS

 

FIZ

 

 

 

9-2

 

 

 

MM

 

 

HIS

 

 

 

 

EJ