Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA

posted Jul 5, 2019, 4:21 AM by Ajla Muharemović

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA 

1.      Obavještavaju se učenici JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, koji su upućeni na popravni ispit, da su dužni da prijave za polaganje popravnog ispita dostave u sekretarijat Škole u vremenu od 19. augusta do 22. augusta 2019. godine od 9,00 do 13,00 sati. Prijave se podnose na obrascu OŠ 22  ̶  koji je Škola obezbijedila za sve učenike.

 

2.      Instruktivna nastava za učenike koji su upućeni na popravni ispit održat će se  21.08. i 22.08.2019. godine, za predmete: Matematika u 10,00 sati, Bosanski jezik i  književnost u 10,00 sati i Engleski jezik u 11,00 sati.

3.      Popravni ispit će se organizirati prema sljedećem rasporedu:


POPRAVNI ISPITI U AUGUSTU

 

 

 

DAN

 

 

RAZRED

DATUM I VRIJEME POLAGANJA PISMENOG ISPITA

DATUM I VRIJEME POLAGANJA USMENOG

ISPITA

 

 

ČLANOVI KOMISIJE

 

Matematika

 

VII-1

Ponedjeljak, 26.8.2019. godine u

10,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

12,00 sati

1.      Rasim Kadrić

2.      Nedina Bećirović

3.      Edina Lepenica

 

Bosanski jezik i književnost

 

VII-1

Ponedjeljak, 26.8.2019. u 

11,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

10,00 sati

1.      Enisa Balićevac

2.      Nedina Bećirović

3.      Đenana Hamzić

 

Engleski jezik

 

VII-1

Petak, 23.8.2019. godine u 10,00 sati

Utorak, 27.8.2019. godine u

11,00 sati

1.      Sadžida Musakadić

2.      Nedina Bećirović

3.      Amina Misira

                                                                 Uprava Škole
Comments