Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

Plan pismenih provjera za I polugodište šk. 2016/17. godine

posted Oct 25, 2016, 2:47 AM by Ajla Muharemović   [ updated Oct 25, 2016, 2:49 AM by Admin Admin ]

Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( I - IV razreda) za školsku 2016/17. g.

I polugodište

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

2-1

MOJA OKOLINA

5

K

BHS

2 i 4

K

MATEMATIKA

3

K

MOJA OKOLINA

2 i 5

K

 

 

 

MATEMATIKA

3

K

BHS

5

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

4

K

2-2

MOJA OKOLINA

5

K

BHS

2 i 4

K

MATEMATIKA

3

K

MOJA OKOLINA

2 i 5

K

 

 

 

MATEMATIKA

3

K

BHS

5

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

4

K

2-3

MOJA OKOLINA

5

K

BHS

2 i 4

K

MATEMATIKA

3

K

MOJA OKOLINA

2 i 5

K

 

 

 

MATEMATIKA

3

K

BHS

5

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

4

K

3-1

MATEMATIKA

4

K

MATEMATIKA

2

pism.pr.

BHS

3

20min.

BHS

3 i 5

15min., pism.p.

ENGLESKI J.

4

diktat

BHS

3

pism.vj.

MOJA OKOLINA

3 i 5

pism.pr.,30min

ENGLESKI J.

4

K

BHS

5

pismena

MOJA OKOLINA

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

MOJA OKOLINA

4

15min.

MOJA OKOLINA

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.pr.

3-2

MATEMATIKA

4

K

MATEMATIKA

2

pism.pr.

BHS

3

20min.

BHS

3 i 5

15min., pism.p.

ENGLESKI J.

4

diktat

BHS

3

pism.vj.

MOJA OKOLINA

3 i 5

pism.pr.,30min

ENGLESKI J.

4

K

BHS

5

pismena

MOJA OKOLINA

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

MOJA OKOLINA

4

15min.

MOJA OKOLINA

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.pr.

3-3

MATEMATIKA

4

K

MATEMATIKA

2

pism.pr.

BHS

3

20min.

BHS

3 i 5

15min., pism.p.

ENGLESKI J.

4

diktat

BHS

3

pism.vj.

MOJA OKOLINA

3 i 5

pism.pr.,30min

ENGLESKI J.

4

K

BHS

5

pismena

MOJA OKOLINA

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

MOJA OKOLINA

4

15min.

MOJA OKOLINA

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.pr.

4-1

MATEMATIKA

3

pism.pr.

MATEMATIKA

1 i 4

pism.pr.

BHS

2

pismena

MUZIČKA K.

1

K

BHS

4 i 5

diktat, pismena

MOJA OKOLINA

2

pism.pr.

MOJA OKOLINA

3

pism.pr.

BHS

2 i 3

pismena, K

ENGLESKI J.

4

diktat

ENGLESKI J.

3

K

MATEMATIKA

3 i 4

10min.

MATEMATIKA

2 ,4 i 5

10min.(p.p. 5.)

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

pism.pr.

4-2

MATEMATIKA

3

pism.pr.

MATEMATIKA

1 i 4

pism.pr.

BHS

2

pismena

MUZIČKA K.

1

K

BHS

4 i 5

diktat, pismena

MOJA OKOLINA

2

pism.pr.

MOJA OKOLINA

3

pism.pr.

BHS

2 i 3

pismena, K

ENGLESKI J.

4

diktat

ENGLESKI J.

3

K

MATEMATIKA

3 i 4

10min.

MATEMATIKA

2 ,4 i 5

10min.(p.p. 5.)

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

pism.pr.

4-3

MATEMATIKA

3

pism.pr.

MATEMATIKA

1 i 4

pism.pr.

BHS

2

pismena

MUZIČKA K.

1

K

BHS

4 i 5

diktat, pismena

MOJA OKOLINA

2

pism.pr.

MOJA OKOLINA

3

pism.pr.

BHS

2 i 3

pismena, K

ENGLESKI J.

4

diktat

ENGLESKI J.

3

K

MATEMATIKA

3 i 4

10min.

MATEMATIKA

2 ,4 i 5

10min.(p.p. 5.)

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

pism.pr.


Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( V - IX razreda) za školsku 2016/17. g.

I polugodište 

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

 

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

5-1

MATEMATIKA

3

K

PRIRODA

2

K

BHS

3 i 5

pism, lektira

BHS

2 i 5

pism, diktat,K

ENGLESKI J.

4

diktat

BHS

2 i 5

pismena,  test

PRIRODA

4

K

DRUŠTVO

3

K

BHS

5

pismena

MATEMATIKA

3

K

MATEMATIKA

5

K

MATEMATIKA

4

K

 

 

 

DRUŠTVO

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

PRIRODA

5

K

5-2

MATEMATIKA

3

K

PRIRODA

2

K

BHS

3 i 5

pism, lektira

BHS

2 i 5

pism, diktat,K

ENGLESKI J.

4

diktat

BHS

2 i 5

pismena,  K

PRIRODA

4

K

DRUŠTVO

3

K

BHS

5

pismena

MATEMATIKA

3

K

MATEMATIKA

5

K

MATEMATIKA

4

K

 

 

 

DRUŠTVO

3

K

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

PRIRODA

5

K

6-1

BHS

4

pism.vj.

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1 i 5

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

1

K

MATEMATIKA

3

K

BHS

2  i 3

pism. z., K

ENGLESKI J.

5

diktat

NJEMAČKI J.

2

K

NJEMAČKI J.

3

K

ENGLESKI J.

2

pism.

 

 

 

BHS

3

diktat

BHS

4

pism.

MATEMATIKA

3

pism.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

HISTORIJA

4

K

HISTORIJA

4

K

 

 

 

HISTORIJA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

5

K

6-2

 

BHS

4

pism.vj.

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1 i 5

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

1

K

MATEMATIKA

3

K

BHS

2  i 3

pism. z., K

ENGLESKI J.

5

diktat

NJEMAČKI J.

2

K

NJEMAČKI J.

3

K

ENGLESKI J.

2

pism.

 

 

 

BHS

3

diktat

BHS

4

pism.

MATEMATIKA

3

pism.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

HISTORIJA

4

K

HISTORIJA

4

K

 

 

 

HISTORIJA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

5

K

7-1

NJEMAČKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

BIOLOGIJA

1

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

1

K

HISTORIJA

3

K

FIZIKA

2

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

2

K

BHS

1 i 3

pism.vj, diktat

BHS

2 i 4

pism.z., K

ENGLESKI J.

5

diktat

BIOLOGIJA

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

 

K

 

 

 

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

5

K

ENGLESKI J.

3

pism.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

BHS

3 i 4

pism.vj, K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

5

K

7-2

NJEMAČKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

BIOLOGIJA

1

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

1

K

HISTORIJA

3

K

FIZIKA

2

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

2

K

BHS

3

diktat

BHS

2 i 4

pism.z., K

ENGLESKI J.

5

diktat

BIOLOGIJA

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

 

K

 

 

 

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

5

K

ENGLESKI J.

3

pism.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA

5

K

8-1

ENGLESKI J.

4

diktat

MATEMATIKA

1

K

BIOLOGIJA

1

K

NJEMAČKI J.

1

pism.

GEOGRAFIJA

4

K

FIZIKA

1

K

HISTORIJA

2

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

5

K

NJEMAČKI J.

2

K

FIZIKA

2

K

BHS

2 i 4

pism., K

NJEMAČKI J.

5

K

HEMIJA

2

K

BHS

3

diktat

GEOGRAFIJA

2

K

 

 

 

HISTORIJA

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

ENGLESKI J.

3

pism.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

FIZIKA

3

pism.

 

 

 

BHS

4

K

MATEMATIKA

4

K

HISTORIJA

4

K

 

 

 

GEOGRAFIJA

4

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

pism.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMIJA

5

K

9-1

HISTORIJA

3

test

MATEMATIKA

1

K

HISTORIJA

1

K

HISTORIJA

1

K

BHS

4

pism.vj.

FIZIKA

1

K

MATEMATIKA

1 i 3

K

FIZIKA

1 i 4

K, pism.

GEOGRAFIJA

4

test

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

2

K

BHS

2 i 3

pism.z., K

BIOLOGIJA

5

test

HEMIJA

2

K

GEOGRAFIJA

2

K

ENGLESKI J.

2

pism.

NJEMAČKI J.

5

test

BHS

3

diktat

BIOLOGIJA

3

K

MATEMATIKA

3

pism.

 

 

 

NJEMAČKI J.

3

K

BHS

4

pism. vj.

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

4

K

BIOLOGIJA

5

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

HEMIJA

5

K

9-2

HISTORIJA

3

test

MATEMATIKA

1

K

HISTORIJA

1

K

HISTORIJA

1

K

BHS

4

pism.vj.

FIZIKA

1

K

MATEMATIKA

1 i 3

K

FIZIKA

1 i 4

K, pism.

GEOGRAFIJA

4

test

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

2

K

BHS

2 i 3

pism.z., K

BIOLOGIJA

5

test

HEMIJA

2

K

GEOGRAFIJA

2

K

ENGLESKI J.

2

pism.

NJEMAČKI J.

5

test

BHS

3

diktat

BIOLOGIJA

3

K

MATEMATIKA

3

pism.

 

 

 

NJEMAČKI J.

3

K

BHS

4

pism. vj.

NJEMAČKI J.

4

pism.

 

 

 

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

4

K

BIOLOGIJA

5

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

HEMIJA

5

K

Comments