Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

RASPORED PISMENIH PROVJERA ZA I POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2017/18. GODINE

posted Oct 2, 2017, 3:11 AM by Ajla Muharemović   [ updated Oct 10, 2017, 1:38 AM ]

Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( I - IV razreda) za školsku 2017/18. g.

I polugodište

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

2-1

BHS

3

K

BHS

1, 4

K

MOJA OKOLINA

3

K

MOJA OKOLINA

1,4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

MATEMATIKA

4

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

K

BHS

4

K

ENGLESKI J.

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

5

K

2-2

BHS

3

K

BHS

1, 4

K

MATEMATIKA

3

K

MOJA OKOLINA

1,4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

BHS

5

K

MATEMATIKA

2

K

 

 

 

MATEMATIKA

5

K

 

 

 

ENGLESKI J.

2

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHS

5

K

3-1

MATEMATIKA

2

K

MATEMATIKA

1, 3

 

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

BHS        

3

K

MOJA OKOLINA

2

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

MOJA OKOLINA

3

K

BHS

3

K

 

 

 

BHS

5

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

3-2

MATEMATIKA

2

K

MATEMATIKA

1

K

MOJA OKOLINA

3

K

MATEMATIKA

4

K

BHS        

3

K

MOJA OKOLINA

2

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

4

K

BHS

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

K

3-3

MATEMATIKA

3

 

MATEMATIKA

1

K

MOJA OKOLINA

4

K

MATEMATIKA

4

K

MOJA OKOLINA

3

 

MOJA OKOLINA

2, 3

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

5

K

 

 

 

BHS

4

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

5

K

4-1

MATEMATIKA

2, 4

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,4

K

BHS

2,5

K

BHS

4

KPi

MATEMATIKA

2, 3, 5

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

2, 4

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2

MATEMATIKA

2, 4

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,4

K

BHS

2,4

K

BHS

4

pismena

MATEMATIKA

1,2,4

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

 

 

 

MOJA OKOLINA

2, 3

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

5

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3

MATEMATIKA

2, 3

K

ENGLESKI J.

1, 4

K

MATEMATIKA

2,5

K

BHS

2,4

K

BHS

4

pismena

MATEMATIKA

2,3,4

K

BHS

2,4

K

MATEMATIKA

3,5

K

MOJA OKOLINA

4

K

MOJA OKOLINA

2

K

MOJA OKOLINA

3

K

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

BHS

3, 5

K

ENGLESKI J.

3

K

MOJA OKOLINA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Razred

 

Polugodišnji raspored pismenih i kontrolnih radova ( V - IX razreda) za školsku 2017/18. g.

I polugodište

 

SEPTEMBAR

 

 

OKTOBAR

 

NOVEMBAR

 

DECEMBAR

Predmet

 

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

Predmet

Sedmica

Kontr/Pism.

5-1

 

BHS

3

pism.

PRIRODA

1

K

BHS

2, 4

lektira, pism.vj.

BHS

2, 5, 5

pism, diktat, K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

2 i 5

pismena,  K

PRIRODA

3

K

DRUŠTVO

2

K

MATEMATIKA

4

pism.pr.

MATEMATIKA

2

pism.pr.

ENGLESKI J.

3

diktat

MATEMATIKA

3

pism.pr.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

DRUŠTVO

4

K

NJEMAČKI J.

5

K

PRIRODA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

pism.

5-2

BHS

3

pism.

PRIRODA

1

K

PRIRODA

3

K

BHS

2, 5, 5

pism, diktat,K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

2 i 5

pismena,  K

ENGLESKI J.

3

diktat

DRUŠTVO

2

K

MATEMATIKA

4

pism.pr.

MATEMATIKA

2

pism.pr.

BHS

4

pism.vj.

MATEMATIKA

3

pism.pr.

 

 

 

ENGLESKI J.

3

K

MUZIČKA K.

4

K

ENGLESKI J.

3

K

 

 

 

DRUŠTVO

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

PRIRODA

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

NJEMAČKI J.

5

K

NJEMAČKI J.

4

pism.

5-3

MATEMATIKA

2

K

PRIRODA

1

K

PRIRODA

3

K

BHS

2, 3, 5

K, diktat, K

BHS

3

pism.

BHS

2, 5

pismena,  K

BHS

4

pism.vj.

DRUŠTVO

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

MATEMATIKA

1, 2

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

3

pism.pr.

ENGLESKI J.

4

K

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

pism.pr.

NJEMAČKI J.

5

PISM.

 

 

 

DRUŠTVO

5

K

NJEMAČKI J.

5

K

ENGLESKI J.

4

K

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

 

 

 

PRIRODA

4

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-1

 

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

1, 5

K

NJEMAČKI J.

2

pism.

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

BIOLOGIJA

2

K

BIOLOGIJA

2

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

MATEMATIKA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

 

 

 

GEOGRAFIJA

3

K

BHS

3

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

ENGLESKI J.

3

diktat

GEOGRAFIJA

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

4

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

5

K

6-2

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

HISTORIJA

1, 5

K

NJEMAČKI J.

2

pism.

HISTORIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

BIOLOGIJA

2

K

BIOLOGIJA

2

K

GEOGRAFIJA

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

MATEMATIKA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

3

K

BHS

3

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

ENGLESKI J.

3, 4

diktat, K

GEOGRAFIJA

4

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

4

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

 

 

 

NJEMAČKI J.

5

K

BHS

5

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1

GEOGRAFIJA

3

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

HISTORIJA

2

K

BHS

3

K

MATEMATIKA

2

K

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

HISTORIJA

4

K

BHS

3

K

BHS

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

4, 5

K, PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

NJEMAČKI J.

4

PISM.

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

MATEMATIKA

5

PISM.

7-2

GEOGRAFIJA

3

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

HISTORIJA

2

K

BHS

3

K

MATEMATIKA

2

K

HISTORIJA

2

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

HISTORIJA

4

K

BHS

3

K

BHS

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

HISTORIJA

3

K

NJEMAČKI J.

4

K

BHS

4, 5

K, PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

MATEMATIKA

5

K

NJEMAČKI J.

4

PISM.

 

 

 

NJEMAČKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

MATEMATIKA

5

PISM.

 

 

 

BIOLOGIJA

5

K

 

 

 

BIOLOGIJA

3

K

8-1

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

MATEMATIKA

2

K

NJEMAČKI J.

2

PISM.

NJEMAČKI J.

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

ENGLESKI J.

3

diktat

BHS

2, 5

PISM., K

HISTORIJA

4

K

GEOGRAFIJA

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

 

 

 

FIZIKA

3

K

BHS

4

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

BIOLOGIJA

2

K

FIZIKA

4

PISM.

 

 

 

HISTORIJA

4

K

 

 

 

HEMIJA

5

K

 

 

 

HEMIJA

5

K

 

 

 

 

 

 

8-2

BHS

3

K

BIOLOGIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

1

K

GEOGRAFIJA

3

K

MATEMATIKA

1

K

MATEMATIKA

2

K

NJEMAČKI J.

2

PISM.

NJEMAČKI J.

4

K

NJEMAČKI J.

2

K

ENGLESKI J.

3

diktat

BHS

2, 5

PISM., K

HISTORIJA

4

K

GEOGRAFIJA

2

K

NJEMAČKI J.

4

K

ENGLESKI J.

3

PISM.

 

 

 

FIZIKA

3

K

BHS

4

K

HISTORIJA

3

K

 

 

 

BHS

3

K

HISTORIJA

5

K

MATEMATIKA

4

PISM.

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

BIOLOGIJA

2

K

FIZIKA

4

PISM.

 

 

 

HISTORIJA

4

K

 

 

 

HEMIJA

5

K

 

 

 

HEMIJA

5

K

 

 

 

 

 

 

9-1

MATEMATIKA

3

K

MATEMATIKA

1

K

NJEMAČKI J.

1

K

BHS

2

PISM.

HISTORIJA

3

K

NJEMAČKI J.

2

K

MATEMATIKA

3

K

NJEMAČKI J.

3

PISM.

GEOGRAFIJA

4

K

FIZIKA

2

K

ENGLESKI J.

3

K

GEOGRAFIJA

3

K

ENGLESKI J.

4

K

GEOGRAFIJA

3

K

HISTORIJA

4

K

FIZIKA

4

PISM.

 

 

 

BHS

3

K

BHS

4

K

ENGLESKI J.

4

PISM.

 

 

 

HISTORIJA

4

K

GEOGRAFIJA

5

K

HISTORIJA

5

K

 

 

 

ENGLESKI J.

4

K

FIZIKA

5

K

MATEMATIKA

5

PISM.

 

 

 

HEMIJA

5

K

 

 

 

HEMIJA

2

K

Comments