Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

posted Aug 25, 2017, 9:04 AM by Ajla Muharemović   [ updated Aug 25, 2017, 9:04 AM by Admin Admin ]

UDŽBENICI KOJI ĆE SE KORISTITI U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

 

 

I razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Maštalica I i II-radni udžbenik

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

2.

Matematika-radni udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Moja okolina-radni udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Muzička kultura-radni udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Likovna kultura-radni udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Vjeronauka-udžbenik

Ibrahim Begović

„El –Kalem“  Sarajevo

7.

Engleski jezik: First friends 1 class book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

8.

Engleski jezik: First friends 1 activity book

Susan Iannuzzi

„Šahinpašić“ Sarajevo

 

 

 

II razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Muzička kultura -udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

2.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

4.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

5.

Moja okolina-radna sveska

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Čitanka -Leptir i cvijet

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

7.

Nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Tugra“  Sarajevo

8.

Vjeronauka-udžbenik

Muamer Tinjak

„El- Kalem“ Sarajevo

9.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

Napomena: Naknadno ćemo objaviti  autora, izdavača i naziv udžbenika Engleskog jezika za drugi

                      razred devetogodišnjeg školovanja.

 

 

 

 

 

III razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Family and  friends 1-class book

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

2.

Engleski jezik: Family and  friends 1-workbook

Naomi  Simmons

„Šahinpašić“  Sarajevo,

„Oxford University Press“

3.

Čitanka

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Nastavni list uz Čitanku

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“ i

„Dječija knjiga“ Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina –radna sveska

Zinaida Livnjak

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović, Indira Meškić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Mina Pleh, Muamer Tinjak i Melika Nezirovac

„El-Kalem“ Sarajevo

11.

Likovna kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

IV razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: English Adventure 2-pupil's book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: English Adventure 2-activity book

Anne Worrall

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Čitanka - Boja sreće

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

4.

Boja sreće-nastavni list

Zehra Hubijar

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Matematika-udžbenik

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

6.

Matematika-radna sveska

Boško Jagodić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

7.

Moja okolina-udžbenik

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

8.

Moja okolina-radna sveska

Zinaida Livnjak, Sabaheta Bijedić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

9.

Muzička kultura-udžbenik

Selma Ferović

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Vjeronauka-udžbenik

Hazema Ništović, Ibro Ništović i Mensur Valjevac

„EL- Kalem“  Sarajevo

11.

Likovna  kultura-udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

V razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

3.

Društvo-udžbenik

Amira Idrizović

„Vrijeme“  Zenica,

„Nam“  Tuzla

4.

Priroda-udžbenik

Zijad Numić, Naida Vidović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

5.

Engleski jezik: English adventure 3-pupil's book

Izabella Hearn i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

6.

Engleski jezik: English adventure 3-activity book

Izabella Hearn

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

7.

Vjeronauka-udžbenik

Mustafa Prljača, Nezir Halilović

„El- Kalem“ Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

9.

Matematika –radna sveska

Atija Fako

„Bosanska riječ“  Sarajevo

10.

Kultura življenja -udžbenik

Subhija Kapić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Osnove tehnike-udžbenik

 

Milan Cvijetinović, Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“  Sarajevo

12.

Osnove tehnike

dnevnik rada

 

Ešref  Korjenić, Nijaz Brajlović,

Suada Numić, Nusret Ahmetović

„Svjetlost“  Sarajevo

13.

Muzička kultura-udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Likovna kultura -udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI razred

R.br.

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Engleski jezik: Challenges 1

student's book

Michael Harris, David Mower, Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajev,

„Pearson-Longman“

2.

Engleski jezik: Challenges 1

workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

3.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

4.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul  i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

5.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

6.

Njemački jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

7.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“  Sarajevo

8.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla

10.

Čitanka

Zejćir Hasić

„Bosanska riječ“  Tuzla

11.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić, Ismeta Džibrić

„Bosanska riječ“  Tuzla

12.

Muzička kultura-udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla

13.

Likovna kultura -udžbenik

Admir Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

14.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus i Muamera Bašić

„El-Kalem“  Sarajevo

15.

Tehnička kultura-udžbenik

 

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

16.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Esed Karić

„Bosanska riječ“  Tuzla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII razred

R. broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Grupa autora

„Sezam“  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Elvira Ćemalović i Edita Kevro

„Bosanska riječ“  Tuzla

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

4.

 

Engleski jezik: Challenges 2-student's book

 

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Asmir Mešić

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

 

5.

 

Engleski jezik: Challenges 2- workbook

 

 

Liz Kilbey

 

„Buybook“  Sarajevo,

„Pearson-Longman“

 

6.

Njemački  jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

7.

Njemački  jezik –radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

8.

Geografija-udžbenik

Izeta Tumbul i Nerminka Hadžić

„Svjetlost“  Sarajevo

9.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

10.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica,   „Nam“  Tuzla

11.

Likovna kultura-udžbenik

Admir  Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

13.

 

Tehnička kultura udžbenik

 

Elvira Šišić, Esed Karić, Muhamed Suljić i Jasmin Karahmet

 

„Bosanska riječ“  Tuzla

14.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

15.

Informatika-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

16.

Vjeronauka-udžbenik

Šefko Sulejmanović i Safija Husić

„El-Kalem“  Sarajevo

17.

Fizika-udžbenik

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

18.

Fizika-zbirka zadataka

Fahreta Sijerčić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

 

 

 

 

 

VIII razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka  „Svezame, otvori se!“

Grupa autora

“Sezam”  Sarajevo

2.

Bosanski jezik

Almira Hadžihrustić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić, Arif Zolić, Dragoljub Milošević

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Zijad Numić i Naida Vidović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

5.

Geografija-udžbenik

Enisa Kulašin

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

6.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Vrijeme“  Zenica, „Nam“  Tuzla

7.

Tehnička kultura udžbenik

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

8.

Tehnička kultura

dnevnik rada

Milan Cvijetinović i Sulejman Ljubović

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Likovna kultura udžbenik

Admir Mujkić

Sarajevo Publishing“  Sarajevo

11.

Muzička kultura udžbenik

Esad Šuman

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Engleski jezik:

Challenges 3 -student's book

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik

Challenges 3- workbook

 

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

14.

Njemački jezik-udžbenik

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

15.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Bosanska riječ“ iDječija knjiga“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

17.

Fizika-zbirka zadataka

Drago Tomić

„Bosanska knjiga“ Sarajevo

 

18.

 

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

 

„El-Kalem“ Sarajevo

19.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

IX razred

Redni broj

NAZIV UDŽBENIKA

AUTOR

IZDAVAČ

1.

Čitanka

Azra Verlašević i Vesna Alić

„Vrijeme“  Zenica,  „Nam“  Tuzla

2.

Naš jezik-udžbenik

Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ i „Bosanska riječ“ Sarajevo

3.

Matematika-udžbenik

Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

4.

Biologija-udžbenik

Amela Begić i Jasminka Halilović

„Bosanska knjiga“  Sarajevo

5.

Historija-udžbenik

Izet Šabotić i Mirza Čehajić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

6.

Geografija -udžbenik

Greta Župančić

„Dječija knjiga“  Sarajevo

7.

Tehnička kultura udžbenik

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

8.

Tehnička kultura dnevnik rada

Ćamil Ahmetović,Suada Numić i Nahid Kulenović

„Nam“  Tuzla, „Vrijeme“  Zenica

9.

Hemija-udžbenik

Nataša Miličević i Mediha Musić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

10.

Muzička kultura udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“  Tuzla,  „Vrijeme“  Zenica

11.

Likovna kultura udžbenik

Jasna Mujkić

„Sarajevo Publishing“  Sarajevo

12.

Engleski jezik: Challenges 4-student's book

Asmir Mešić, Michael Harris, Anna Sikorzynska, David Mower

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

 

13.

Engleski jezik: Challenges 4-workbook

Amanda Maris

„Buybook“  Sarajevo

„Pearson-Longman“

14.

Njemački jezik

udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Njemački jezik-radna sveska

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“  i „Bosanska riječ“ Sarajevo

16.

Fizika-udžbenik

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

17.

Fizika-zbirka zadataka

Nada Gabela i Hasnija Muratović

„Grafex“  Mostar

18.

Vjeronauka-udžbenik

Emina Grabus, Muamer Neimarlija, Ahmedina Purković i Melisa Zukić

„El-Kalem“  Sarajevo

19.

Informatika za VII razred-udžbenik

Suada Numić

„Bosanska riječ“ i „Dječija knjiga“ Sarajevo

 

 

 

 

 

 

Comments