Rad škole‎ > ‎Obavještenja‎ > ‎

UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

posted Mar 9, 2018, 4:53 AM by Ajla Muharemović   [ updated Mar 9, 2018, 4:55 AM ]

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO

 

Broj: 99/18

Sarajevo, 9.3.2018. godine

 

O G L A S

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 

      Na osnovu člana 55. i člana 57. stav (1) i (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Službene novine KS¨, br. 23/17 i 33/17) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2018/2019. godinu.

 

      Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2018. godine navrše 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, uz pismeni zahtjev  roditelja ili staratelja djeteta, nakon što razmotri preporuke komisije za upis učenika u prvi razred. Upis djeteta koje je mlađe od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

      Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2018. godine, a samo u izuzetnim opravdanim slučajevima u augustu, svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati.

 

      Potrebna dokumentacija za upis djeteta (original ili ovjerena fotokopija):

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (ne starije od 6 mjeseci),

-Uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

U skladu sa članom 54. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju učenici se upisuju u školu na osnovu prebivališta, odnosno CIPS-ove prijave, pa su pored navedene dokumentacije roditelji/staratlji dužni dostaviti i ovaj dokument.

 

      Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.

 

      Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, su: Safvet bega Bašagića, Potok, Nerkesijina, Medrese, Ulomljenica, Hamida Svrze, Hercina, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Pirin brijeg, Fadil paše Šerifovića, Ispod Budakovića, Logavina, Josipa Štadlera, Hrgića, Ćemerlina, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Glođina, Kečina, Sagrdžije, Toromanova, Adžemovića, Sunulah efendije, Braće Eškenazi, Golobrdica, Alije Đerzeleza, Čadordžina, Sagrdžije čikma, Halim hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Karpuzova, Dženetića čikma, Mehmed paše Sokolovića, Mula Mustafe Bašeskije, Niže banje, Pehlivanuša, Petrakijina, Štrosmajerova, Gajev trg, Tekija čikma, Todora Švakića, Trg Baščaršije, Trg fra Grge Martića, Velika avlija, Vladislava Skarića, Hadžidamjanova, Hadžiristića, Jaroslava Černija, Jelića, Koturova, Kračule, Prote Bakovića, Saliha Hadžihuseinovića, Muvekita, Sarači, Baščaršija, Besarina čikma, Bijelina čikma, Đulagina čikma, Edhema Mulabdića, Ekmića čikma, Cvjetna (dio ulice), Brdovita, Skendera Kulenovića, Kriva, Sedrenik mali, Alije Nametka (dio ulice), Rogina (dio ulice), Sedrenik (dio ulice).

Ulice koje po Odluci o određivanju područja osnovnih škola Općine Stari Grad pripadaju  područnoj školi Sedrenik su: Ramića banja, Alije Nametka, Osmana Nakaša, Sedrenik, Fazilin sokak, Prvi bataljon Sedrenik, Sedrenik čikma, Sedrenik mali, Cvjetna, Rogina (dio ulice), Brdovita, Kriva, Barice, Alije Nametka (dio ulice) i Grličića brdo.

 

 

JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO

Comments