Rad škole‎ > ‎

Uposleni


Uposleni osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo. 
Sve informacije možete da dobijete na e-mail: skola@osmmbsa.edu.ba ili na telefone +387 (33) 238-151 i 033/447-246.

Direktorica škole je Emina Mujan. Direktoricu možete kontaktirati putem mail-a: emina.mujan@osmmbsa.edu.ba
Showing 53 items
OdjelPrezimeImePozicijaEmail
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
OdjelPrezimeImePozicijaEmail
Administrativno osoblje Hadžić Kenan Referent za plan i analizu kenan.hadzic@osmmbsa.edu.ba 
Administrativno osoblje Jazvin Sanela Sekretar sekretar@osmmbsa.edu.ba 
Nastavnici razredne nastave Ahmatović Selma Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Biščević Samra Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Borić Elvira Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Bučo Rasiha Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Dajanović Aida Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Điver Suada Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Hamzić Đenana Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Karasalihović Jasmina Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Lepenica Edina Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Lukačević Amra Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Merdžanović Sejda Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Misira Amina Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Mušanović Lejla Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Popara Vragović Nejra Nastavnica razredne nastave  
Nastavnici razredne nastave Trgo Dalila Nastavnica razredne nastave  
Predmetna nastava  Ahmetspahić Beganović Nedžma Nastavnica engleskog jezika  
Predmetna nastava Babić Dževad Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
Predmetna nastava Bajramović Edisa Nastavnik informatike i tehničke k.  
Predmetna nastava Balićevac Enisa Nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti  
Predmetna nastava Bećirović Nedina Nastavnica matematike i informatike  
Predmetna nastava Begić Nihada Nastavnica tehničke kulture i informatike nihada.begic@osmmbsa.edu.ba 
Predmetna nastava Begić Senad Nastavnik likovne kulture  
Predmetna nastava Bogunić Azra Nastavnica biologije  
Predmetna nastava Borovina Lamija Nastavnica njemačkog jezika  
Predmetna nastava Ćatović Selma Nastavnica biologije  
Predmetna nastava Dudo Hasena Nastavnica hemije i kulture življenja  
Predmetna nastava Fakić Ešrefa Nastavnica islamske vjeronauke   
Predmetna nastava Fazlić Amra Nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti  
Predmetna nastava Hadžiabdić Narcis Nastavnik geografije i historije  
Predmetna nastava Kadrić Rasim Nastavnik matematike i fizike  
Predmetna nastava Kolašinac Ramiza Nastavnica matematike i fizike  
Predmetna nastava Mešić Samir Nastavnik njemačkog jezika  
Predmetna nastava Mujkić Fikreta Nastavnica geografije i građanskog obrazovanja  
Predmetna nastava Musakadić Sadžida Nastavnica engleskog jezika  
Predmetna nastava Popović Branka Nastavnica muzičke kulture  
Predmetna nastava Šahović Sabina Nastavnica osnova tehnike  
Predmetna nastava Smailbegović Emina Nastavnica biologije  
Predmetna nastava Suljić Amela Nastavnica engleskog jezika  
Predmetna nastava Suša Anita Nastavnica historije  
Stručni saradnici Krehić Enida Bibliotekarka biblioteka@osmmbsa.edu.ba 
Stručni saradnici Muharemović Ajla Pedagog škole pedagog@osmmbsa.edu.ba 
Tehničko osoblje Bahtanović Diša Spremačica  
Tehničko osoblje Bešlija Alem Domar  
Tehničko osoblje Buturović Denis Ložač  
Tehničko osoblje Džinović Zehra Spremačica  
Tehničko osoblje Hamzić Sabaheta Spremačica  
Tehničko osoblje Obhođaš Azemina Kuharica  
Tehničko osoblje Pajević Nafa Spremačica  
Tehničko osoblje Porča Ćamil Čuvar  
Tehničko osoblje Redžvelja Mirsad Čuvar  
Tehničko osoblje Selimbegović Zahid Domar/ložač/dnevni čuvar  
Showing 53 items
Comments