Rad škole‎ > ‎

Uposleni


Uposleni osnovne škole Mula Mustafa Bašeskija Sarajevo. 
Sve informacije možete da dobijete na e-mail: skola@osmmbsa.edu.ba ili na telefon +387 (33) 238-151.

Direktorica škole je Jasmina Karasalihović. Direktoricu možete kontaktirati putem email jasmina.karasalihovic@osmmbsa.edu.ba
Showing 47 items
OdjelPrezimeImePozicijaEmail
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
OdjelPrezimeImePozicijaEmail
Administrativno osoblje Hadžić Kenan Referent za plan i analizu kenan.hadzic@osmmbsa.edu.ba 
Administrativno osoblje Jazvin Sanela Sekretar sekretar@osmmbsa.edu.ba 
Nastavnici razredne nastave Ahmatović Selma Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Biščević Samra Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Borić Elvira Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Bučo Rasiha Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Dajanović Aida Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Điver Suada Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Hamzić Đenana Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Lepenica Edina Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Merdžanović Sejda Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Misira Amina Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Mujan Emina Nastavnica emina.mujan@osmmbsa.edu.ba 
Nastavnici razredne nastave Mušanović Lejla Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Popara Vragović Nejra Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Šabaredžović Emina Nastavnica  
Nastavnici razredne nastave Trgo Dalila Nastavnica  
Predmetna nastava  Ahmetspahić Beganović Nedžma Nastavnica engleskog jezika  
Predmetna nastava Babić Dževad Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
Predmetna nastava Balićevac Enisa Nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti  
Predmetna nastava Bećirović Nedina Nastavnica matematike i informatike  
Predmetna nastava Begić Nihada Nastavnica tehničke kulture i informatike nihada.begic@osmmbsa.edu.ba 
Predmetna nastava Begić Senad Nastavnik likovne kulture  
Predmetna nastava Bogunić Azra Nastavnica biologije  
Predmetna nastava Čamdžija Edina Nastavnica njemačkog jezika  
Predmetna nastava Fakić Ešrefa Nastavnica islamske vjeronauke   
Predmetna nastava Fazlić Amra Nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti  
Predmetna nastava Habibović Amel Nastavnik informatike  
Predmetna nastava Hadžiabdić Narcis Nastavnik geografije i historije  
Predmetna nastava Kadrić Rasim Nastavnik matematike i fizike  
Predmetna nastava Mahmutović-Ćehajić Mersiha Nastavnica hemije i kulture življenja  
Predmetna nastava Mehmedović Aida Nastavnica biologije  
Predmetna nastava Musakadić Sadžida Nastavnica engleskog jezika  
Predmetna nastava Popović Branka Nastavnica muzičke kulture  
Predmetna nastava Smailbegović Emina Nastavnica biologije  
Stručni saradnici Krehić Enida Bibliotekarka biblioteka@osmmbsa.edu.ba 
Stručni saradnici Muharemović Ajla Pedagogica pedagog@osmmbsa.edu.ba 
Tehničko osoblje Bahtanović Diša Spremačica  
Tehničko osoblje Bešlija Alem Domar  
Tehničko osoblje Buturović Denis Ložač  
Tehničko osoblje Džinović Zehra Spremačica  
Tehničko osoblje Hamzić Sabaheta Spremačica  
Tehničko osoblje Obhođač Azemina Kuharica  
Tehničko osoblje Pajević Nafa Spremačica  
Tehničko osoblje Porča Ćamil Čuvar  
Tehničko osoblje Redžvelja Mirsad Čuvar  
Tehničko osoblje Selimbegović Zahid Domar/ložač/dnevni čuvar  
Showing 47 items
Comments