Rad škole‎ > ‎Školske aktivnosti‎ > ‎

O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED

posted Mar 20, 2015, 12:09 PM by Admin Admin   [ updated Apr 1, 2015, 9:29 AM ]

OGLAS O UPISU UČENIKA (ŠKOLSKIH OBVEZNIKA) U PRVI (I) RAZRED JU OŠ ¨MULA MUSTAFA BAŠESKIJA¨  SARAJEVO ZA ŠKOLSKU 2015/2016.GODINU


Na osnovu člana 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (¨Sl.novine KS¨, br.10/04, 21/06, 26/08, 31/11 i 15/13) JU Osnovna škola ¨Mula Mustafa Bašeskija¨ Sarajevo vršit će upis djece u prvi (I) razred osnovne škole za školsku 2015/2016.godinu.

Školski obveznici za upis u redovnu osnovnu školu  su sva djeca koja do 1. marta 2015. godine navršavaju 5 i po godina života. Škola može omogućiti i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi upis u redovnu osnovnu školu, ako to traže roditelji ili staratelji djeteta, nakon što razmotri preporuke relevantnih stručnjaka i ako je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djece u prvi (I) razred vršit će se u mjesecu aprilu 2015.godine, svakim radnim danom, od 09,00 do 14,00 sati u sekretarijatu Škole. Upis djece za područnu školu Sedrenik će se vršiti u školi Sedrenik svakog radnog dana od 09,00 do 12,00 sati. Djeca koja se, iz naročito opravdanih razloga, ne upišu u osnovnu školu u mjesecu aprilu,  mogu se upisati u prvi (I) razred i u toku mjeseca augusta 2015.godine.

Potrebna dokumentacija za upis djeteta je: Izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti djeteta za pohađanje škole koje se može dobiti u Domu zdravlja Stari Grad i uvjerenje o  pohađanju Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prisustvo djece pri upisu nije neophodno, a termin za testiranje djeteta će naknadno odrediti pedagog škole.

Comments