Rad škole‎ > ‎Školske aktivnosti‎ > ‎

Porodično savjetovalište-radionice

posted Nov 6, 2019, 1:44 AM by Enida Krehić
Na poziv JU OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u periodu od 21.10. do 8.11. 2019. godine KJU „Porodično savjetovalište“ realizovalo je radionice za učenike od VI do IX razeda na teme “Odbacivanje”, “Slika o sebi” i “Kako se oduprijeti pritisku vršnjaka”. U sklopu ove aktivnosti održano je osam radionica za učenike pomenutih razreda. Radionice su realizirane sa ciljem razvoja socijalnih vještina i poticanja socijalnog napretka kod djece, te prevencije društveno neprihvatljivih oblika ponašanja.
Comments