Rad škole‎ > ‎Školske aktivnosti‎ > ‎

TENDER ZA USLUGU PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA

posted Dec 16, 2015, 3:05 AM by Admin Admin   [ updated Dec 16, 2015, 3:05 AM ]
KONKURENTSKI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA

/OBAVEZA PRIPREMANJA HRANE U ŠKOLSKOJ KUHINJI/

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Broj: JN 01/15

(predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem)

U prilogu ove poruke se mogu naći svi potrebni tenderski dokumenti.


Ċ
Admin Admin,
Dec 16, 2015, 3:05 AM
ĉ
Admin Admin,
Dec 16, 2015, 3:05 AM
Comments