Sekcije

Osnovna škola "Mula Mustafa Bašeskija" organizuje brojne sekcije. Za više informacija o svakoj sekciji koristite tabelu u prilogu.

 1. Biblioteka Enida Krehić
 2. Dodatna nastava, IX razred (Engleski jezik) Sadžida Musakadić četvrtak 13,15-14,00
 3. Dodatna (Vjeronauka) Ešrefa Fakić utorak, 13,15-14,00
 4. Dramsko-plesna sekcija, Sedrenik Amina Misira petak 16,00-16,45
 5. Dramsko-recitatorska sekcija, niži razredi, Logavina Elvira Borić i Aida Dajanović utorak 11,35-12,20
 6. Dramsko-recitatorska (VI-IX) Melisa Klačar četvrtak 13,15-14,00
 7. Ekološka sekcija Điver Suada četvrtak 11,35-12,20
 8. Eko sekcija Samra Biščević ponedjeljak 11,35-12,20
 9. English club-Sedrenik Amela S. Puškar ponedjeljak 11,35-12,20
 10. Fudbalska sekcija (VI-IX) i odbojkaška sekcija Dževad Babić ponedjeljak 13,15-15,00
 11. Geografsko-historijska sekcija “Upoznajmo našu domovinu” Narcis Hadžiabdić srijeda 13,15-14,00
 12. Google for Education Administrator uvijek
 13. Hor Branka Popović ponedjeljak 13,15-14,00
 14. Informatička sekcija Edisa Bajramović ponedjeljak 12,25-13,10 (online)
 15. Likovna sekcija Jasmina Karasalihović utorak 11,35-12,20
 16. Likovna sekcija Sejda Merdžanović ponedjeljak 11,35-12,20
 17. Likovna sekcija Edina Lepenica ponedjeljak 16,00-16,45
 18. Likovna sekcija (Sedrenik) Trgo Dalila srijeda 11,35-12,20
 19. Likovna sekcija (V-IX) Senad Begić petak 13,10-13,55
 20. Ljubitelji prirode Lejla Mušanović srijeda 11,35-12,20
 21. Mali hor (Logavina) Rasiha Bučo ponedjeljak 11,35-12,20
 22. Mali hor (Sedrenik) Đenana Hamzić utorak 11,35-12,20
 23. Mali hor za IV razred i ostale učenike Rasiha Bučo ponedjeljak 11,35-12,20
 24. Plesna sekcija (Logavina) Nejra Popara Vragović ponedjeljak 10,45-11,30
 25. Prva pomoć Emina Smailbegović srijeda 13,15-14,00
 26. Recitatorsko-dramska sekcija (niži r.-Sedrenik) Amra Lukačević četvrtak 11,35-12,20
 27. Ritmika i ples Sanela Ćeleš petak 11,35-12,20
 28. Robotika Edisa Bajramović četvrtak 12,25-13,10
 29. Sekcija bosanskog jezika i književnosti Enisa Balićevac srijeda 13,15-14,00
 30. Sekcija engleskog jezika Nedžma Ahmetspahić Beganović petak 12,25-13,10
 31. Tehnička sekcija Nihada Begić utorak 12,25-14,00