Školski odbor

Školski odbor čine:

1. Emina Hadžiavdagić, predstavnik Ministarstva

2. Ajla Muharemović, predstavnik uposlenika

3. Eldina Sijerčić, predstavnik roditelja

4. Irma Mandžuka, predstavnik Općine Stari Grad.