Vijeće učenika

Vijeće učenika okuplja po jednog predstavnika iz svih odjeljenja od V do IX razreda. Učestvuju u radu škole, kroz dogovorene aktivnosti, svojim prijedlozima i sugestijama čine našu školu još boljim mjestom za učenje.

Član 101. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Učenici/učenice u školi formiraju udruženja učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao ivijeće učenika/učenica kao udruženje svih učenika/učenica škole.

Funkcija vijeća učenika/učenica je:

  • promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,

  • prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,

  • podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,

  • informiranje školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

Školski odbor učenicima/učenicama pruža svu potrebnu pomoć pri formiranju vijeća učenika/učenica.

Detaljni propisi o funkcioniranju vijeća učenika/učenica kao i druga prava i obaveze učenika/učenica u radu određuju se pravilima škole.

Od predstavnika učenika/učenica, roditelja učenika/učenica, nastavnika/nastavnica i drugih zainteresiranih faktora nastavnog rada formira se tijelo koje će koordinirati određene aktivnosti značajne za rad škole.

Glavni programski ciljevi:

 • Promoviranje interesa škole u zajednici koju škola pokriva

 • Podsticanje na aktivniji angažman učenika u radu škole

 • Jačanje kulture prava i odgovornosti u školi

 • Poticanje zajedništva i akcije solidarnosti

 • Uticaj učenika na organizaciju i funkcionisanje škole

 • Preuzimanje odgovornosti za učenje, radnje i odluke u školskoj zajednici

 • Integracija mladih u aktivnosti škole i društvene sredine

 • Praktično djelovanje koje doprinosi razvoju demokratije utemeljeno na pravima i odgovornostima.