Početna

 

VAŽNO OBAVJEŠTENJE!

Poštovani roditelji/staratelji,

Obavještavamo Vas da će se izborni sastanak Vijeća roditelja za izbor direktora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, u skladu sa članom 7. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (‘’Službene novine Kantona Sarajevo’’, broj 38/12), održati u srijedu, 23.4.2014.godine sa početkom u 17,30 sati, u prostorijama JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo, kada se planira održati i zvanično predstavljanje kandidata za direktora škole, nakon čega će biti omogućeno svim zainteresiranim roditeljima učenika da pristupe glasanju po principu „Jedan roditelj-jedan glas“.

  • Pravo glasanja na sastanku imaju svi prisutni roditelji/staratelji učenika Škole, koji imaju pravnu i poslovnu sposobnost.
  • Glasanje na sastanku je tajno i vrši se na osnovu ranije pripremljenih i ovjerenih lista kandidata.
  • Glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen jedan od ponuđenih odgovora, a u protivnom listić se proglašava nevažećim.Glasanje će se obaviti u periodu od 18,00 do 19,30 sati.Napomena:Mole se roditelji/staratelji da na glasanje sa sobom ponesu identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

    Dobro došli!

Vijeće roditelja JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Sarajevo

 

 

Obavijest

Ovo Je Obavijest